Archiv pro měsíc: Únor 2022

Lékařské mýty: Vše o cholesterolu

Ze všech sloučenin v našem těle, je cholesterol jednou z nejznámějších. Kolem této tukové látky existuje mnoho bájí a mýtů. V tomto článku si do podrobna rozebereme cholesterol.

Cholesterol: Jaká je pravda?

Cholesterol je základní složkou membrán živočišných buněk. Jako takový je syntetizován všemi živočišnými buňkami. Bez ohledu na jeho špatné jméno je cholesterol pro život nezbytný.

Je důležitý například pro tvorbu hormonů, žluče a vitaminu D, nebo pro trávení tuků. ⅔ cholesterolu produkuje sám organismus (v  játrech), pouze ⅓ pochází z  potravin živočišného původu.

Cholesterol lze hodnotit jako celkový, tak i jeho složky HDL a LDL. Základním ukazatelem je hodnota celkového cholesterolu. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu (nad 3 mmol/l) způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Cévy tím ztrácí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL-cholesterol má naopak ochrannou funkci, zbavuje krev nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován). Je to jediná cesta, jak se buňky mohou zbavit přebytečných tuků.

V roce 2008 byl podíl dospělých osob se zvýšeným celkovým cholesterolem ve světě odhadován na 39 % (37 % u  mužů a  40 % u  žen) a v Evropě 54 % u obou pohlaví.

1. Všechen cholesterol je špatný

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cholesterol je životně důležitou součástí buněčných membrán. Kromě své strukturální role v membránách také je nezbytný při produkci steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin.

Takže ačkoli jsou vysoké hladiny rizikovým faktorem pro onemocnění, bez jakéhokoli cholesterolu bychom nemohli přežít.

Cholesterol není špatný. Je to nevinný přihlížející, se kterým se v dnešním moderním životním stylu špatně zachází.

Naše těla nebyla navržena k tomu, aby žila v prostředí, kde je jídla nadbytek. Když je nadbytek cholesterolu, bude se ukládat v našich cévách.

Cholesterol se pohybuje v těle dvěma hlavními způsoby:

Lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) přenáší cholesterol z jater do buněk, kde se využívá v několika procesech. Lidé někdy nazývají LDL „špatným“ cholesterolem, protože vysoké hladiny LDL cholesterolu v krevním řečišti zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Lipoprotein s vysokou hustotou (HDL) je často označován jako „dobrý“ cholesterol, protože transportuje cholesterol zpět do jater. Jakmile se tam dostane, cholesterol se z těla odstraní, čímž se sníží kardiovaskulární riziko.

2. Mám zdravou váhu, takže nemůžu mít vysoký cholesterol

„Ale ano, můžete!“ podle doktora Greenfielda. „Bilance cholesterolu je skutečně funkcí toho, co jíme, ale také naší genetiky. Člověk se například může narodit s genetickou tendencí nezpracovávat cholesterol efektivně.“

„Protože je to genetické,“ vysvětlil, „říká se tomu familiární hypercholesterolémie a může se objevovat u 1 z 200 lidí. Hmotnost je spíše funkcí vašeho zděděného metabolismu a rovnováhy mezi přijatými a vydanými kaloriemi.“

Doktor Paz souhlasí: „I když máte zdravou váhu, váš cholesterol může být abnormální. Dalšími faktory, které ovlivňují váš cholesterol, jsou potraviny, které jíte, vaše cvičební návyky, zda kouříte a kolik alkoholu pijete.“

3. Měl bych příznaky, kdybych měl vysoký cholesterol

To je další mýtus. Doktor Paz říká :„Ve většině případů vysoký cholesterol nezpůsobuje příznaky. Proto se doporučuje provádět pravidelné krevní testy. Věk, kdy zahájíte screening, a četnost screeningu závisí na vašich individuálních rizikových faktorech.“

„Jediné ‚příznaky‘, se kterými může být cholesterol spojen, by byly pozdní příznaky, kdy nadměrné hromadění cholesterolu je zodpovědné za poškození a ucpání srdce a cév. To způsobuje bolest na hrudi (anginu pectoris), infarkt nebo dokonce náhlou smrt,“ řekl doktor Greenfield.

4. Když budu jíst hodně cholesterolu, budu mít vysoké hladiny cholesterolu

Toto téma je trochu složitější, než by se dalo čekat. „Cholsterol, který člověk konzumuje, nemusí nutně přímo souviset s hladinami cholesterolu,“ vysvětlila Doktorka Lajoie. „Je to spíše o cukrech nebo jednoduchých sacharidech, které ovlivňují vyšší hladinu cholesterolu.“

Vysvětlila také: „U lidí, kteří cvičí, je méně pravděpodobné, že zaznamenají zvýšení cholesterolu v důsledku konzumace cholesterolu ve srovnání se sedavými lidmi.“

5. Každý by měl usilovat o stejné cíle v oblasti cholesterolu

„Není to pravda!“ Doktor Paz řekl: „Vaše cílová hladina cholesterolu je založena na tom, zda máte v anamnéze určitá onemocnění – jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice – a na vašem riziku rozvoje těchto problémů, což je založeno na věcech, jako je věk a zda máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi a dále vysoký krevní tlak.“

Dále vysvětlil: „Pro ty z nás, kteří neměli žádné kardiovaskulární problémy, by měl být LDL cholesterol („špatný“ cholesterol) nižší než 100 miligramů na decilitr (mg/dl). Ale pokud máte srdeční nebo cévní onemocnění – v anamnéze srdeční infarkt, mrtvici nebo jiné arteriální cévní onemocnění – a zvláště pokud máte cukrovku, cílová hodnota LDL cholesterolu by měla být nižší než 70 mg/dl, ne-li nižší.“

6. Pouze muži se musí obávat hladiny cholesterolu

„Ženy poté, co ztratí ochranné účinky estrogenů, začnou urychlovat riziko srdečních onemocnění a rozvine se u nich stejné riziko jako u mužů,“

„Ve skutečnosti, protože se u žen rozvine srdeční onemocnění v pozdějším věku a žijí déle, je ročně zaznamenáno více infarktů u ženské populace než u mužů.“

Doktor Paz také řekl, že když ženy prodělají infarkt, mívají horší následky. A  také že mají mnohem vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění, než na rakovinu prsu.

7. S hladinou cholesterolu nemůžu nic dělat

To naštěstí není pravda. Podle doktora Greenfielda: „Kromě užívání léků na snížení hladiny cholesterolu můžete hladinu cholesterolu zlepšit také udržováním zdravé hmotnosti, konzumací správných potravin, cvičením, vyhýbáním se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu.“

„Dieta a cvičení jsou vždy prvními kroky a zůstávají extrémně důležité.

8. Beru statiny, takže můžu jíst, co chci

„Bylo by to hezké, kdyby to byla pravda,“ začal Dr. Greenfield, „ale není. Pokud jíte, co chcete, a budete konzumovat nadbytečné kalorie, přiberete na váze. Když příliš přiberete na váze, zejména v oblasti břicha, může se u vás rozvinout stav zvaný metabolický syndrom, což je předcukrovkový stav.“

Pokračoval: „Statiny nejsou léky na snížení hmotnosti. Jejich úkolem je snižovat „špatný“ LDL cholesterol a vaším úkolem je chovat se ke svému tělu s respektem, což zahrnuje i to, co jíte.“

9. Je mi méně než 40 let, takže si nepotřebuji kontrolovat cholesterol

„Čím déle se vaše cévy koupou v krvi, která obsahuje příliš vysokou hladinu cholesterolu, zvyšuje se vaše riziko kardiovaskulárních onemocnění v pozdějším věku. Doporučení uvádějí, že první kontrola cholesterolu by měla být provedena v době dospívání, a pokud máte silnou rodinnou anamnézu, měla by být kontrolována dříve.“

U jedinců s homozygotní familiární hypercholesterolémií nám doktor Greenfield řekl: „cholesterol by měl být kontrolován ve věku 2 let.“

 

Napište mi do komentářů, zda Vás také trápí vysoká hladina chholesterolu?

 

Celý článek

Může dostatek spánku pomoci s hubnutím?

Jedna z primární příčiny obezity je konzumace více kalorií, než je nutné.

Laboratorní studie zjistily, že lidé s výrazným omezením spánku zkonzumují více kalorií než lidé, kteří spí pravidelně 8-9 hodin.

V nové studii vědci uvádějí, že účastníci s nadváhou, kteří neměli dostatek spánku, snížili svůj denní příjem kalorií, jakmile absolvovali trénink spánkové hygieny.

Jejich výsledky, položily základy pro další výzkum, aby se zjistilo, zda jsou zjištění zobecnitelná a platí po delší období.

Obezita

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se míra obezity od roku 1975 téměř ztrojnásobila.

Obezita je spojena s mnoha hlavními příčinami úmrtí, kterým lze předejít, včetně mrtvice, srdečních chorob, cukrovky 2. typu a některých typů rakoviny.

Primární příčinou obezity je konzumace více kalorií, než kolik člověk spotřebuje.

Světová zdravotnická organizace poukazuje na to, že strava celosvětově obsahuje energeticky bohatší potraviny s vysokým obsahem cukru a tuku. Zároveň mají lidé tendenci více posedávat, což znamená, že spalují méně kalorií. Vzhledem k nastalé situaci s ohledem na coronavirus se dá očekávat, že populace bude dále tloustnout.

Mezitím mnoho sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů přispívá k rozvoji nadváhy a obezity už i u mladých lidí a dětí.

Výzkumníci věří, že nedostatečný spánek je rizikovým faktorem. V experimentálních laboratorních studiích vědci prokázali, že když má někdo nedostatek spánku, je pravděpodobnější, že zvýší příjem kalorií.

Spánková studie

V této studii se vědci rozhodli prozkoumat vztah mezi délkou spánku a příjmem kalorií v reálném životě.

Jejich randomizovaná kontrolovaná studie měla 80 dospělých účastníků ve věku 21–40 let. Měli nadváhu a obvykle spali méně než 6,5 hodiny za noc.

Vědci zaznamenávali spánek účastníků pomocí hodinek sledujících aktivitu po dobu 2 týdnů, aby získali základní informace.

Poté rozdělili účastníky do dvou skupin. První pokračovala s normálním spaním po dobu 2 týdnů a fungovala jako kontrolní skupina. Ve druhé skupině každá osoba absolvovala jedno sezení individuálního poradenství v oblasti spánkové hygieny a personalizovaný plán spánku a bdění, který měli dodržovat po dobu 2 týdnů. Cílem bylo prodloužit jejich spánek na 8,5 hodiny každou noc.

Ke sledování energetického příjmu těchto dvou skupin vědci použili metodu dvojitě označené vody. Doktorka Esra Tasali , ředitelka centra pro výzkum spánku na Chicagské univerzitě a odpovídající autorka studie, vysvětlila jak to funguje:

„Dvojitě značená metoda vody je test založený na moči, který zahrnuje pití neškodné vody, ve které jsou atomy vodíku i kyslíku nahrazeny méně běžnými, ale přirozeně se vyskytujícími stabilními izotopy, které lze snadno vysledovat.“

Doktorka Tasali vysvětlila, že toto je „metoda zlatého standardu k objektivnímu sledování energetického výdeje v reálných podmínkách a způsobila revoluci ve způsobu zkoumání obezity. Tato metoda nám umožnila sledovat a kvantifikovat energetický příjem, aniž by účastníci museli zaznamenávat jídlo – nebo cokoli jiného – ke sledování jejich výživy.

Snížení o 270 kalorií

Výzkumníci zjistili, že účastníci, kteří absolvovali poradenství v oblasti spánkové hygieny, snížili svůj energetický příjem v průměru o 270 kilokalorií každý den ve srovnání s kontrolní skupinou.

Také zvýšili svůj spánek každou noc v průměru o více než 1 hodinu.

„Podle předpovědních modelů, při zachování zdravých spánkových návyků, bychom předpověděli ztrátu hmotnosti 12 kilogramů za 3 roky.“ Říká autorka studie.

Doktorka Tasali řekla, „Změny pocitu hladu a hormonů regulujících chuť k jídlu jsou hlavní výhodou správné spánkové hygieny. Například hormon ghrelin se s kvalitním spánkem snižuje a vy cítíte méně hladu.“

Dr. Lu Qi , ředitel Centra pro výzkum obezity na Tulane University – který nebyl zapojen do studie – řekl, že zjištění byla významná:

Delší spánek může ovlivnit sekreci hormonů regulujících chuť k jídlu, jako je leptin a ghrelin, které mohou bránit příjmu potravy a energie. Kromě toho existují studie naznačující, že omezení spánku může změnit mozkovou aktivitu související s odměnou za jídlo a kratší spánek poskytuje větší odměnu za jídlo. Navíc více spánku snižuje čas na jídlo.“

 

Napište mi do komentářů, kolik hodin spíte vy a zda Vám to vyhovuje, nebo cítíte, že potřebujete svůj spánkový režim natáhnout?

 

 

Celý článek

Jednoduchý způsob, jak se zbavit zlozvyku

Můžeme se zbavit špatných návyků tím, že se o ně budeme více zajímat? Psychiatr Judson Brewer studuje vztah mezi všímavostí a závislostí – od kouření po přejídání až po všechny ty další věci, které děláme, i když víme, že jsou pro nás špatné. Zjistěte více o mechanismu rozvoje návyku a objevte jednoduchou, ale důmyslnou taktiku, která vám může pomoci překonat vaši další touhu kouřit, přejídat se nebo kontrolovat telefon za jízdy.

 

Napište mi do komentářů, jakého zlozvyku se chcete zbavit Vy?

 

Celý článek