Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena emailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky či emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje.
5. Ač 6ti minutovka obsahuje řadu cvičebních sestav, součástí poskytované služby nikdy není léčba případných zdravotních problémů kupujícího. Zdravotní diagnózu kupujícího může stanovit výhradně lékař na základě vyšetření. Ten také případně doporučuje vhodnou léčbu. Součástí poskytované služby nikdy nejsou ani záruky, že provádění cvičení, povede ke zlepšení zdravotního stavu kupujícího, nebo že ho nezhorší. Prodejce totiž mimo jiné nezná zdravotní stav kupujícího ani přesnou povahu jeho případných zdravotních problémů. Nemůže ani zajistit, aby kupující správně prováděl cvičení. Je odpovědností kupujícího, aby slučitelnost cvičení se svým zdravotním stavem konzultoval s lékařem.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím přepravní služby Geis, po předchozí dohodě je možné odeslání prostřednictvím České pošty.
2. Cenu zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:
• V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: J.A.Bati 5645, 76001 Zlín (v případě objednávky zboží)
• V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (v případě objednávky zboží)
• Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávce
3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v den splatnosti uvedený v objednávce.
4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží objednané na dobírku expedováno max. do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky.
6. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
7. Objednávky rozesíláme na dobírku pouze po České republice. Do zahraničí je dobírka možná jen po předchozí domluvě.
8. Objednávky zboží zaplacené předem na bankovní účet odesíláme do České republiky i zahraničí do dvou pracovních dnů od obdržení platby.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nároky na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

Postup při reklamaci

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu: Jan Anděl, J.A.Bati 5645, 76001 Zlín
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle § 1837 a § 1829 odst. 1. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží a to do 30 pracovních dnů. Poštovné, které zákazník zaplatí při vrácení zboží, hradí sám.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, emailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách (vztahuje se i na soutěže). V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.