#cholesterol

Lékařské mýty: Vše o cholesterolu

Ze všech sloučenin v našem těle, je cholesterol jednou z nejznámějších. Kolem této tukové látky existuje mnoho bájí a mýtů. V tomto článku si do podrobna rozebereme cholesterol.

Cholesterol: Jaká je pravda?

Cholesterol je základní složkou membrán živočišných buněk. Jako takový je syntetizován všemi živočišnými buňkami. Bez ohledu na jeho špatné jméno je cholesterol pro život nezbytný.

Je důležitý například pro tvorbu hormonů, žluče a vitaminu D, nebo pro trávení tuků. ⅔ cholesterolu produkuje sám organismus (v  játrech), pouze ⅓ pochází z  potravin živočišného původu.

Cholesterol lze hodnotit jako celkový, tak i jeho složky HDL a LDL. Základním ukazatelem je hodnota celkového cholesterolu. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu (nad 3 mmol/l) způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Cévy tím ztrácí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL-cholesterol má naopak ochrannou funkci, zbavuje krev nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován). Je to jediná cesta, jak se buňky mohou zbavit přebytečných tuků.

V roce 2008 byl podíl dospělých osob se zvýšeným celkovým cholesterolem ve světě odhadován na 39 % (37 % u  mužů a  40 % u  žen) a v Evropě 54 % u obou pohlaví.

1. Všechen cholesterol je špatný

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cholesterol je životně důležitou součástí buněčných membrán. Kromě své strukturální role v membránách také je nezbytný při produkci steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin.

Takže ačkoli jsou vysoké hladiny rizikovým faktorem pro onemocnění, bez jakéhokoli cholesterolu bychom nemohli přežít.

Cholesterol není špatný. Je to nevinný přihlížející, se kterým se v dnešním moderním životním stylu špatně zachází.

Naše těla nebyla navržena k tomu, aby žila v prostředí, kde je jídla nadbytek. Když je nadbytek cholesterolu, bude se ukládat v našich cévách.

Cholesterol se pohybuje v těle dvěma hlavními způsoby:

Lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) přenáší cholesterol z jater do buněk, kde se využívá v několika procesech. Lidé někdy nazývají LDL „špatným“ cholesterolem, protože vysoké hladiny LDL cholesterolu v krevním řečišti zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Lipoprotein s vysokou hustotou (HDL) je často označován jako „dobrý“ cholesterol, protože transportuje cholesterol zpět do jater. Jakmile se tam dostane, cholesterol se z těla odstraní, čímž se sníží kardiovaskulární riziko.

2. Mám zdravou váhu, takže nemůžu mít vysoký cholesterol

„Ale ano, můžete!“ podle doktora Greenfielda. „Bilance cholesterolu je skutečně funkcí toho, co jíme, ale také naší genetiky. Člověk se například může narodit s genetickou tendencí nezpracovávat cholesterol efektivně.“

„Protože je to genetické,“ vysvětlil, „říká se tomu familiární hypercholesterolémie a může se objevovat u 1 z 200 lidí. Hmotnost je spíše funkcí vašeho zděděného metabolismu a rovnováhy mezi přijatými a vydanými kaloriemi.“

Doktor Paz souhlasí: „I když máte zdravou váhu, váš cholesterol může být abnormální. Dalšími faktory, které ovlivňují váš cholesterol, jsou potraviny, které jíte, vaše cvičební návyky, zda kouříte a kolik alkoholu pijete.“

3. Měl bych příznaky, kdybych měl vysoký cholesterol

To je další mýtus. Doktor Paz říká :„Ve většině případů vysoký cholesterol nezpůsobuje příznaky. Proto se doporučuje provádět pravidelné krevní testy. Věk, kdy zahájíte screening, a četnost screeningu závisí na vašich individuálních rizikových faktorech.“

„Jediné ‚příznaky‘, se kterými může být cholesterol spojen, by byly pozdní příznaky, kdy nadměrné hromadění cholesterolu je zodpovědné za poškození a ucpání srdce a cév. To způsobuje bolest na hrudi (anginu pectoris), infarkt nebo dokonce náhlou smrt,“ řekl doktor Greenfield.

4. Když budu jíst hodně cholesterolu, budu mít vysoké hladiny cholesterolu

Toto téma je trochu složitější, než by se dalo čekat. „Cholsterol, který člověk konzumuje, nemusí nutně přímo souviset s hladinami cholesterolu,“ vysvětlila Doktorka Lajoie. „Je to spíše o cukrech nebo jednoduchých sacharidech, které ovlivňují vyšší hladinu cholesterolu.“

Vysvětlila také: „U lidí, kteří cvičí, je méně pravděpodobné, že zaznamenají zvýšení cholesterolu v důsledku konzumace cholesterolu ve srovnání se sedavými lidmi.“

5. Každý by měl usilovat o stejné cíle v oblasti cholesterolu

„Není to pravda!“ Doktor Paz řekl: „Vaše cílová hladina cholesterolu je založena na tom, zda máte v anamnéze určitá onemocnění – jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice – a na vašem riziku rozvoje těchto problémů, což je založeno na věcech, jako je věk a zda máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi a dále vysoký krevní tlak.“

Dále vysvětlil: „Pro ty z nás, kteří neměli žádné kardiovaskulární problémy, by měl být LDL cholesterol („špatný“ cholesterol) nižší než 100 miligramů na decilitr (mg/dl). Ale pokud máte srdeční nebo cévní onemocnění – v anamnéze srdeční infarkt, mrtvici nebo jiné arteriální cévní onemocnění – a zvláště pokud máte cukrovku, cílová hodnota LDL cholesterolu by měla být nižší než 70 mg/dl, ne-li nižší.“

6. Pouze muži se musí obávat hladiny cholesterolu

„Ženy poté, co ztratí ochranné účinky estrogenů, začnou urychlovat riziko srdečních onemocnění a rozvine se u nich stejné riziko jako u mužů,“

„Ve skutečnosti, protože se u žen rozvine srdeční onemocnění v pozdějším věku a žijí déle, je ročně zaznamenáno více infarktů u ženské populace než u mužů.“

Doktor Paz také řekl, že když ženy prodělají infarkt, mívají horší následky. A  také že mají mnohem vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění, než na rakovinu prsu.

7. S hladinou cholesterolu nemůžu nic dělat

To naštěstí není pravda. Podle doktora Greenfielda: „Kromě užívání léků na snížení hladiny cholesterolu můžete hladinu cholesterolu zlepšit také udržováním zdravé hmotnosti, konzumací správných potravin, cvičením, vyhýbáním se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu.“

„Dieta a cvičení jsou vždy prvními kroky a zůstávají extrémně důležité.

8. Beru statiny, takže můžu jíst, co chci

„Bylo by to hezké, kdyby to byla pravda,“ začal Dr. Greenfield, „ale není. Pokud jíte, co chcete, a budete konzumovat nadbytečné kalorie, přiberete na váze. Když příliš přiberete na váze, zejména v oblasti břicha, může se u vás rozvinout stav zvaný metabolický syndrom, což je předcukrovkový stav.“

Pokračoval: „Statiny nejsou léky na snížení hmotnosti. Jejich úkolem je snižovat „špatný“ LDL cholesterol a vaším úkolem je chovat se ke svému tělu s respektem, což zahrnuje i to, co jíte.“

9. Je mi méně než 40 let, takže si nepotřebuji kontrolovat cholesterol

„Čím déle se vaše cévy koupou v krvi, která obsahuje příliš vysokou hladinu cholesterolu, zvyšuje se vaše riziko kardiovaskulárních onemocnění v pozdějším věku. Doporučení uvádějí, že první kontrola cholesterolu by měla být provedena v době dospívání, a pokud máte silnou rodinnou anamnézu, měla by být kontrolována dříve.“

U jedinců s homozygotní familiární hypercholesterolémií nám doktor Greenfield řekl: „cholesterol by měl být kontrolován ve věku 2 let.“

 

Napište mi do komentářů, zda Vás také trápí vysoká hladina chholesterolu?

 

Celý článek

Přírodní způsoby snižování cholesterolu

Cholesterol je látka, kterou produkují játra. Je přítomen v živočišných produktech. Podporuje mnoho základních tělesných funkcí, ale vysoké hladiny mohou vést ke zdravotním problémům. K vysoké hladině cholesterolu může přispět genetika, životní návyky i léky.

Vysoký cholesterol je zákeřný v tom, že nemá žádné příznaky, ale může zvýšit riziko srdečních onemocnění a mrtvice. Lékaři mohou předepsat statiny, které pomáhají snížit hladinu cholesterolu, ale tyto léky mohou způsobit nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy, svalové křeče a nevolnost.

V tomto článku zkoumáme některé přírodní způsoby snižování hladiny cholesterolu bez léků. Diskutujeme také o tom, co je cholesterol a proč může být vysoká hladina škodlivá.

Vyhněte se TRANS TUKŮM

Konzumace smažených potravin může zvýšit hladinu LDL cholesterolu.
Trans nenasycené mastné kyseliny, které lidé běžně označují jako trans-tuky, jsou nenasycené rostlinné tuky, které prošly průmyslovým procesem zvaným hydrogenace, což je činí pevnými při pokojové teplotě. Výrobci potravin používají trans tuky, protože jsou relativně levné a mají dlouhou trvanlivost.

Příklad pokrmu s vysokým obsahem trans tuků.

Zdroje trans tuků zahrnují:

 

 • margaríny
 • tučné části masa
 • ztužené rostlinné oleje
 • smažená jídla

 

Podle American Heart Association (AHA) může konzumace trans tuků negativně ovlivnit zdraví člověka dvěma různými způsoby:

 

 •  Mohou zvýšit hladinu cholesterolu s nízkou hustotou (LDL) neboli „špatného cholesterolu“ v krvi
 •  Mohou snížit hladinu cholesterolu s vysokou hustotou (HDL) neboli „dobrého cholesterolu“ v krvi

 

LDL cholesterol se může hromadit v tepnách a zvyšovat riziko srdečních onemocnění, srdečního infarktu a mrtvice. HDL cholesterol pomáhá odstraňovat LDL cholesterol z krevního oběhu.

Podle hodnocení z roku 2019 jsou nízké hladiny HDL cholesterolu běžné u lidí s diabetem 2. typu, což zvyšuje jejich riziko srdečních onemocnění. Autoři naznačují, že léčba by se měla zaměřit na snížení hladiny LDL cholesterolu, aby se toto riziko snížilo.

Konzumujte méně nasycených tuků

Nasycené tuky obvykle zůstávají pevné při pokojové teplotě, zatímco nenasycené tuky jsou obvykle kapalné.

Příklad pokrmu s vysokým obsahem nasycených tuků.

Potravinové zdroje nasycených tuků zahrnují:

 

 • červené maso
 • vepřové
 • kuře s kůží
 • máslo
 • sýry a jiné mléčné výrobky
 • oleje na pečení, jako je palmový a kokosový olej

 

Doporučujeme – nasycené tuky by měly představovat maximálně 5-6% denního energetického přímu.

Dieta s vysokým obsahem nasycených tuků může zvýšit hladinu LDL cholesterolu. Přebytek LDL cholesterolu se může hromadit a vytvářet tvrdé usazeniny v tepnách, což může vést ke stavu zvanému ateroskleróza.

Studie z roku 2018 zkoumala, jak různé tuky ovlivnily hladinu cholesterolu v krvi. Čtyřtýdenní studie zahrnovala 96 zdravých dospělých, kteří konzumovali 50 gramů:

 

 • extra panenského kokosového oleje
 • máslo
 • extra panenského olivového oleje

 

Kokosový olej a máslo obsahují převážně nasycené tuky, zatímco olivový olej obsahuje převážně mononenasycený tuk.

Podle výsledků měli účastníci, kteří konzumovali máslo, významně vyšší hladinu LDL cholesterolu než skupina konzumující kokosový a olivový olej.

Studie také ukázala, že různé typy nasycených tuků se mohou lišit vlivem na hladinu cholesterolu. Například kokosový olej významně zvýšil hladiny HDL cholesterolu u účastníků, zatímco máslo významně zvýšilo hladinu LDL cholesterol.

Konzumujte více mononenasycených tuků

Zelenina, ořechy a ryby jsou bohaté na mononenasycené tuky. Tyto tuky mají formu kapalin při pokojové teplotě.

Příklad pokrmu s vysokým obsahem mononenasycených tuků.

Mezi dobré zdroje mononenasycených tuků patří:

 

 • avokádo
 • ořechy, jako jsou mandle, arašídy a para ořechy
 • semena
 • rostlinné oleje, jako jsou olivový, arašídový, sezamový, slunečnicový…

 

Jezte více polynenasycených tuků

Snižte hladinu cholesterolu přirozeně tím, že budete jíst lososa a avokádo.

Jíst potraviny bohaté na polynenasycené tuky mohou snížit LDL cholesterol. Polynenasycené tuky zahrnují omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Konzumace těchto tuků s mírou může snížit hladinu LDL cholesterolu bez ovlivnění hladiny HDL cholesterolu.

Příklad pokrmu s vysokým obsahem polynasycených tuků.

Dietní zdroje polynenasycených tuků zahrnují:

 

 • vlašské ořechy
 • ryby, jako je losos, tuňák a pstruh
 • rostlinné oleje, jako jsou sójové, kukuřičné a slunečnicové oleje

 

Přehled z roku 2017 odhalil důkazy o tom, že strava bohatá na polynenasycené tuky z rybího oleje může zabránit některým mechanismům nepravidelného srdečního rytmu.

Jezte více rozpustné vlákniny

Rozpustná vláknina absorbuje vodu, aby vytvořila silnou gelovou pastu v trávícím traktu. Rozpustná vláknina podporuje nejen zažívání, ale také snižuje hladinu LDL cholesterolu a podporuje celkové zdraví srdce.

Studie z roku 2017 zkoumala přínos diety s vysokým obsahem vlákniny u 69 asijatů s vyšší hladinou cholesterolu. Účastníci, kteří konzumovali 70 g rozpustné vlákniny denně, měli nižší hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu než ti, kteří jedli obvyklou stravu.

Příklad pokrmu s vysokým obsahem rozpustné vlákniny.

Mezi potraviny bohaté na rozpustnou vlákninu patří:

 

 • zelenina
 • ovoce
 • celá zrna, například ovesné vločky a hnědá rýže
 • luštěniny
 • fazole

 

Rozpustná vláknina snižuje hladinu LDL cholesterolu, ale neovlivňuje hladinu HDL cholesterolu nebo triglyceridů. Pozor! Přílišná konzumace rozpustné vlákniny může vést k zácpě , nadýmání a bolesti žaludku. Lidé by se měli snažit postupně zvyšovat příjem rozpustné vlákniny.

Pravidelné cvičení

Pravidelné cvičení může pomoci snížit špatný cholesterol. Studie ukazují, že pravidelné cvičení může pomoci snížit špatné hladiny cholesterolu a zvýšit dobrou hladinu cholesterolu. Například výsledky z roku 2019 zahrnující 425 starších dospělých ukázaly, že mírná a intenzivní fyzická aktivita snížila krevní tlak, snížila hladinu cukru v krvi a zvýšila hladiny HDL cholesterolu.

Ve studii z roku 2015, do které bylo zapojeno 40 dospělých žen, účastníci, kteří následovali 12 týdenní trénink, snížili celkový cholesterol a zvýšili hladinu HDL cholesterolu ve srovnání s těmi, kteří tento program nerespektovali.

Co je vlastně cholesterol?

Cholesterol je látka podobná tuku, která je přítomna v každé buňce v těle. Ačkoli příliš mnoho cholesterolu může zvýšit riziko nepříznivých účinků na zdraví, tělo potřebuje cholesterol, aby vybudovalo buněčné membrány a produkovalo:

 

 • pohlavní hormony estrogen a testosteron
 • Vitamín D
 • žlučové kyseliny, které pomáhají tělu trávit tuky

 

Játra přirozeně produkují veškerý cholesterol, který tělo potřebuje. Nicméně, některé potraviny obsahují cholesterol, a další potraviny mohou vyprovokovat játra, aby produkovala ještě více cholesterolu.

Vysoká hladina LDL cholesterolu může vést k hromadění tuků na stěnách tepen, což zvyšuje riziko onemocnění srdce, srdečního infarktu a mrtvice.

Souhrn

Cholesterol podporuje mnoho základních tělesných funkcí, jako je tvorba buněčných membrán a produkce hormonů. Nicméně, s vysokou hladinou LDL cholesterolu se může zvýšit riziko onemocnění srdce, srdečního infarktu a mrtvice.

Lidé mohou přirozeně snížit hladinu cholesterolu prostřednictvím dietních změn a změn životního stylu. Nahrazení trans tuků mononenasycenými a polynenasycenými tuky může pomoci snížit hladinu LDL cholesterolu a zvýšit hladinu HDL cholesterolu.

Jiné způsoby, jak přirozeně snížit hladinu cholesterolu, zahrnují konzumaci rozpustné vlákniny a pravidelné cvičení.

 

Napiště mi do komentářů, jaké hodnoty cholesterolu máte vy?

 

Celý článek