#Gotu kola

Vědecká studie Centella asiatica

Farmakologický přehled Centella asiatica, potenciál bylinné léčby

Centella asiatica je důležitá léčivá bylina. Triterpenoidy a saponiny jsou primární složky zodpovědné za široké terapeutické využití.

Kromě významného vlivu na hojení pooperačních ran se doporučuje i pro léčbu různých onemocnění jako lupus, vředy, ekzémy, průjem, horečka, amenorea, nemoci ženského genitourinálního traktu a také pro zmírnění úzkosti a zlepšení nálady.

Tento článek se snaží poskytnout komplexní informace o farmakologii, mechanismech účinku, různých preklinických a klinických studiích, bezpečnostních opatřeních a současných výzkumných vyhlídkách této byliny.

 

TERAPEUTICKÉ UŽITÍ

Centella asiatica (CA) je velmi důležitá léčivá bylina používána jako lék v ayurvédské tradiční medicíně po tisíce let.

Je uvedena v lékařském starověkém spisu „Sushruta Samhita“ pocházející z Indie. Tato bylina je také používána lidmi z Javy a dalších indonéských ostrovů.

Centella asiatica (CA) neboli Gotu kola by neměla být zaměňována s povzbuzovadli, protože neobsahuje žádný kofein a nebylo prokázáno, že má stimulační vlastnosti.

V devatenáctém století byla CA a její extrakty začleněny do indikačního lékopisu. Vysoce kvalitní a spolehlivé zdravotnické informace z internetu byly získávány pouze z certifikovaných a akreditovaných webových stránek Health-on-Net (HON), jako jsou Entrez PubMed (Medline), CAM-PubMed, Allied and complementary medicine databáze, , Embase a Cochrane knihovna.

Popis rostliny

Centella asiatica se nachází po celé Indii a roste na vlhkých místech až do nadmořské výšky 1800 m. Nachází se ve většině tropických a subtropických zemí. Roste v bažinatých oblastech, včetně částí Indie, Pákistánu, Srí Lanky, Madagaskaru, jižní Afriky, jižního tichomoří a východní Evropy.

Asi 20 druhů souvisejících s CA roste ve většině částí tropických nebo mokrých pantropických oblastí, jako jsou rýžové pole, a také ve skalnatých, vyšších výškách.

Je to rostlina bez zápachu, která prospívá v okolí vody. Má malé vějířovité zelené listy s bílými nebo světle fialovými až růžovými květy. Pro léčebné účely se používá celá rostlina. Je široce používána jako čistič krve, stejně jako pro léčbu vysokého krevního tlaku, pro zvýšení paměti a podporu dlouhověkosti.

V Ayurvedě je CA jednou z hlavních bylin pro revitalizaci nervů a mozkových buněk. Východní léčitelé se spoléhali na CA k léčbě emočních poruch, jako je deprese, o nichž se předpokládalo, že jsou zakořeněny ve fyzických problémech.

V západní medicíně, v polovině dvacátého století, CA a jeho alkoholové výtažky vykazovaly pozitivní výsledky v léčbě malomocenství.

Aktivní složky

Primární aktivní složky CA jsou saponiny (také nazývané triterpenoidy), které zahrnují asiatikosidy, ve kterých je trisacharidová část spojena s aglykonovou kyselinou asiatickou, madecasosidem a kyselinou madaziazovou.

Tyto triterpenové saponiny a jejich sapogeniny jsou zodpovědné za hojení ran.

Jiné komponenty izolované z CA, jako je brahosid a brahminosid, mohou být zodpovědné za regeneraci CNS a relaxační účinky.

Surový extrakt obsahující glykosidy isothankunisid a thankuniside ukázal účinek na neplodnost u myší.

Centelosid a jeho deriváty jsou účinné při léčbě žilní hypertenze.

MECHANISMUS ZALOŽENÝ NA PREKLINICKÝCH STUDIÍCH

Hojení ran

Extrakty CA byly tradičně používány při hojení ran, proto se výzkum z velké části zaměřuje na tuto část. Preklinická studie ukázala, že různé formulace (mast, krém, gel, vodní extrakt) byly aplikovany na otevřené rány u potkanů ​​(3krát denně po dobu 24 dnů) vedly ke zvýšení buněčné proliferace a syntézy kolagenu na místě rány. Zvýšení obsahu kolagenu a pevnosti v tahu.

Autoři zjistili, že rány ošetřené CA byly epitelizovány rychleji a rychlost kontrakce rány byla vyšší ve srovnání s neošetřenými kontrolními ranami. Léčba byla pro gelový přípravek výraznější. Předpokládá se, že má vliv na rohovatění, která napomáhá zhrubnutí kůže v oblastech infekce.

Zdá se, že asyticosid, složka v CA, vykazuje aktivitu při hojení ran tím, že zvyšuje tvorbu kolagenu a novotvorby krevních kapilár. Kromě toho, že vykazuje stimulaci syntézy kolagenu v různých typech buněk, ukázalo se, že asiatikosid zvyšuje pevnost v tahu nově vytvořené pokožky a podporuje hojení ran.

Také bylo prokázáno, že inhibuje zánětlivý proces, který může vyvolat hypertrofii jizev a zlepšit kapilární propustnost. V jedné laboratorní studii na zvířatech byly zkoumány účinky asiatikosidu na hladiny antioxidantů, neboť antioxidanty mají vliv na proces hojení ran. Autoři dospěli k závěru, že asiatikosidy mohou zvýšit indukci antioxidantů v počátečním stádiu hojení ran.

U diabetických potkanů ​​bylo po ošetření extraktem pozorováno rychlejší a lepší zrání a zesíťování kolagenu.

Bylo zjištěno, že rány ošetřené extrakty epitelizují rychleji a rychlost kontrakce rány je vyšší než u kontrolních ran. Tyto výsledky ukázaly, že CA produkovala různá opatření v různých fázích léčby rány tím, že vykazovala významnou aktivitu při hojení ran v normálních i opožděných léčebných modelech.

Žilní nedostatečnost

Jeden z primárních účinků CA byl prostudován na spojovacích tkáních posilováním oslabených žil. Bylo předpokládáno, že CA může napomoci udržování pojivové tkáně. Při léčbě sklerodermie může pomoci také stabilizovat růst pojivové tkáně, snižovat její tvorbu, protože stimuluje tvorbu hyaluronidázy a chondroitin sulfátu a vyvíjí rovnovážný účinek na pojivové tkáně.

Bylo zjištěno, že CA působí na pojivové tkáně cévní stěny, je účinná u hypertenzní mikroangiopatie a žilní nedostatečnosti a snižuje rychlost kapilární filtrace zlepšením mikrocirkulačních parametrů.

Sedativní a anxiolytické vlastnosti

V indické literatuře bylo popsáno, že CA vykazuje účinky na CNS, jako je tonizující, omlazující, sedativní a inteligentní stimulační-nervový prostředek.

Antidepresivní vlastnosti

Autoři zkoumali možný antidepresivní účinek celkových triterpentů CA měřením hladin kortikosteronu u myší. Obsah monoaminových neurotransmiterů a jejich metabolitů v kortexu, hipokampu a thalamu potkanů ​​byl hodnocen, přičemž bylo pozorováno významné snížení hladiny kortikosteronu a zvýšení obsahu 5-HT, NE, DA a jejich metabolitů 5-HIAA, MHPG v mozku krys což potvrzuje jeho antidepresivní účinky.

Antiepileptické vlastnosti

Asijská CA zvyšuje hladinu GABA v mozku, což vysvětluje její tradiční použití jako anxiolytické a antikonvulzivního prostředku.

Podání CA (300 mg / kg) snížilo záchvaty a prokázalo zlepšení učení.

Zjištění naznačují potenciál vodního extraktu CA pro antiepileptické léky s další výhodou při prevenci kognitivních poruch. Hydroalkoholický extrakt CA listů byl také podroben farmakologickému screeningu s použitím různých experimentálních modelů a bylo zjištěno, že vykazují ochranný účinek proti zvýšení intrakraniální elektrické stimulace (ICES) a svalovým křečím.

Ukázalo se rovněž snížení tvorby peroxidačních produktů lipidů, snížení spontánní motorické aktivity, potenciace hyperaktivity vyvolané stažením diazepamu, hypotermie a zesílení doby spánku pentobarbitonu.

Tato zjištění naznačují na její potenciální antikonvulzivní, stejně jako antioxidační a CNS antidepresivní účinky.

Kognitivní a antioxidační vlastnosti >>

CA je známo, že revitalizuje mozek a nervový systém, zvyšuje rozpětí pozornosti a koncentraci a bojuje proti stárnutí. Studie prokázala kognitivní a antioxidační vlastnosti CA u normálních potkanů.

Krysy ošetřené CA ukázaly zvýšení kognitivního chování při pasivním vyhýbání a zvýšeném paradigmatu v bludišti. Významný pokles MDA a zvýšení hladin glutathionu a katalázy byly pozorovány pouze u potkanů ​​léčených 200 a 300 mg / kg CA. Vzhledem k tomu, že oxidační stres nebo poškozený endogenní mechanismus antioxidantů je důležitým faktorem, který se podílí na Alzheimerově nemoci, kognitivní deficity pozorované u starších osob.

Kognitivní porucha byla spojena s tvorbou volných radikálů ve vzorku ve výše uvedené studii. Zjištění uvedená ve výše uvedené studii naznačují potenciální účinnost CA při prevenci kognitivních deficitů, stejně jako oxidativního stresu.

Žaludeční vředy

Laboratorní studií bylo zjištěno, že vodní extrakt CA je účinný při inhibici žaludečních lézí vyvolaných podáváním ethanolu. Autoři dospěli k závěru, že extrakt CA pravděpodobně posiluje bariéru žaludeční sliznice a snižuje škodlivé účinky volných radikálů.

Studie na zvířatech ukázaly, že extrakty CA potlačily žaludeční vředy vyvolané stresem u potkanů. Jak léčivo, tak bylinný extrakt ukázal na dávce závislé snížení žaludečních vředů.

Následně byla provedena další studie s cílem vyhodnotit možnou antiulcerogenní aktivitu extraktu CA proti žaludečním vředům vyvolaným etanolem, aspirinem, stresem. Léčba podaná perorálně v dávkách 200 a 600 mg / kg dvakrát denně po dobu pěti dnů vykazovala významnou ochranu proti všem výše uvedeným modelům.

Autoři dospěli k závěru, že vředový ochranný účinek CA může být způsoben posilováním obranných faktorů sliznice. Jedna studie ukázala, že CA a její složky, asiatikosidy, mají protizánětlivé vlastnosti, které byly vyvolány inhibicí oxidu dusnatého (NO) a usnadnily tak uzdravení vředů. Další výzkumníci rovněž prokázali účinnost CA prostřednictvím preklinických a klinických studií pro léčení žaludečních vředů. CA byla také zkoumána, aby demonstrovala svou roli v protizánětlivé terapii.

Protibolestivé a protizánětlivé vlastnosti

Byly zaznamenány účinky CA na bolest a zánět v modelech hlodavců. Vodní roztok CA odhalil významnou protibolestivou aktivitu u obou modelů podobných aspirinu, ale méně účinných než morfin a významné protizánětlivé aktivity srovnatelné s kyselinou mefenamovou. Tyto výsledky naznačují, že vodné extrakty CA mají protibolestivé a protizánětlivé účinky, které odůvodňují tradiční použití této rostliny při léčbě zánětlivých stavů nebo revmatismu.

Ve studii bylo konstatováno, že CA může být hlavní aktivní složkou zodpovědnou za jeho klinické použití u revmatoidní artritidy a že základní mechanizmus účinku může být hlavně regulací abnormální humorální a buněčné imunity Jako ochrana proti zničení kloubu.

Radioprotekce

Předchozí studie naznačily, že CA by mohla být užitečná při prevenci radioterapie. Rostlinné extrakty byly také testovány na své radioprotektní vlastnosti. Dávka 100 mg / kg zvýšila čas přežití u myší významným způsobem. Ztráta tělesné hmotnosti zvířat v léčené skupině byla významně nižší ve srovnání se zvířaty, které byly pouze ozařovány.

Různé použití

Studie uváděla intracelulární aktivity vodné extraktu CA proti viru herpes simplex, in vitro, obsahující jak anti HSV-1, tak antiHSV-2 aktivity. Jak surový extrakt, tak i purifikované frakce ukázaly cytotoxicitu proti nádorovým bunkám Ehrlich ascites a Daltonovým lymfomem ascites, používaným ve studii v závislosti na koncentraci.

Nicméně nebyly detekovány žádné cytotoxické účinky proti normálním buněčným liniím. Perorální podání extraktů (surové nebo čištěné) zpomalilo vývoj pevných a ascitických nádorů u myší. Antimykotická aktivita CA byla také hlášena. Účinnost CA v léčbě deprese, úzkosti a poruch spánku byla testována na malých zvířatech.

KLINICKÉ STUDIE

Byla provedena dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která zkoumala účinky perorálního standardizovaného přípravku CA ve dvou dávkách (30 mg dvakrát denně a 60 mg dvakrát denně) u 87 pacientů s chronickou hypertenzní mikroangiopatií.

Ukázalo se, že mikrocirkulační parametry jsou ve srovnání s placebem vylepšeny způsobem závislým na dávce, přičemž příznaky s vyššími dávkami zlepšují účinky významněji.

Další studie uváděla příznivé účinky perorálního standardizovaného produktu CA (60 mg třikrát denně po dobu 2 měsíců) na mikrocirkulaci.

Výsledky ukázaly kombinované zlepšení mikrocirkulace a kapilární propustnosti u všech pacientů (10 normálních subjektů, 22 pacientů se středně těžkou, povrchní žilní hypertenzí a 12 pacientů s postleflebitickými končetinami a těžkou žilní hypertenzí).

Další studie u pacientů s těžkou žilní hypertenzí způsobenou hlubokým žilním onemocněním prokázala, že standardizovaný extrakt CA je akutně účinný při snižování kapilární filtrace a edému u jedinců s venózní hypertenzní mikroangiopatií.

Přípravky CA byly užitečné při snižování strií, které se během těhotenství objevují u mnoha žen.

V jedné nedávné randomizované, placebem kontrolované, dvojitě slepé studii 28 pacientů (<61 let) dostalo buď extrakty CA (250, 500 nebo 750 mg denně) nebo placebo k určení vlivu CA na kognitivní funkce a proměny nálad. Ve studii po 2 měsících byla zjištěna kognitivní funkce (stanovená potenciálem souvisejícím s příhodami a počítačem stanoveným vyhodnocovacím testem) a náladou (pomocí vizuálního analogu Bond-Lader).

Největší zlepšení nálady a kognitivní funkce byly zjištěny u těch, kteří dostávali 750 mg dávku CA extraktu.

Nedávno byla provedena studie u šedesáti starších jedinců ve věkové skupině 65 a vyšších, s použitím diagnostických nástrojů, jako je skórování na úrovni Mini Mental State Examination (MMSE scoring), kde byly hodnoceny aktivity každodenního života a stupnice geriatrické deprese Yesavage. Průměrné skóre MMSE ukázalo významné zlepšení po podání CA po dobu 6 měsíců u starších osob s mírnou kognitivní poruchou (MCI) v dávce 500 mg dvakrát denně. Příznivé zlepšení se projevuje u deprese a dalších stavů souvisejících s věkem, jako je hypertenze, periferní neuritida, nespavost, ztráta chuti k jídlu a zácpa – naznačující mnoho užitečných klinických účinků CA zejména ve věku související kognitivní pokles u starších osob.

Bezpečnostní opatření

CA nemá v doporučených dávkách žádnou známou toxicitu. Nežádoucí účinky jsou vzácné, ale mohou zahrnovat alergii na kůži a pocity pálení (s extrémním užíváním), bolesti hlavy, zhoršení žaludku, nevolnost, závratě a extrémní ospalost, které se vyskytují při vysokých dávkách byliny.

Také se předpokládá, že chronická léčba může zabránit těhotenství žen tím, že způsobí spontánní potrat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu kojení nejsou k dispozici malé nebo žádné informace týkající se bezpečnosti této rostliny, doporučuje se, aby se kojící dívce zdržely užívání této bylinky.

Standardizované extrakty CA a asiatikosid byly dobře tolerovány u experimentálních zvířat, zejména perorálně. Toxická dávka podaná intramuskulárně u myší a králíků byla 40-50 mg / kg.

Interakce s léky

Neexistují žádné zprávy dokumentující negativní interakci mezi CA a léky. Vzhledem k tomu, že vysoké dávky CA mohou způsobit útlum, bylo vydáno varování, že jednotlivci užívající léky na podporu spánku by měli být obezřetní při užívání CA.

Současné poznatky a budoucí perspektivy

Současné hodnocení naznačuje mnoho užitečných klinických účinků Centella asiatica, zejména ve věku souvisejícím s kognitivním poklesem. Další dlouhodobé studie pomohou určit přesný mechanismus, kterým CA ovlivňuje změny v náladě a kognitivní funkci související s věkem.

Také sedativní aktivita CA je zajímavá z hlediska navrhovaného zapojení cholecystokininu (CCK) do patofyziologie strachu a úzkosti. Mechanismus účinku a možná toxicita je však třeba dále zkoumat ve velkém vzorku, který může přinést světu přesný mechanismus pro zlepšení mnoha dalších stavů souvisejících s CNS, jako je deprese a poruchy spánku.

Kromě toho je zapotřebí více dvojitě zaslepených randomizovaných klinických studií, které by zkoumaly jeho sedativní, analgetické, antidepresivní, antivirové a imunomodulační účinky, které byly experimentálně prokázány u zvířat.

V současné době probíhá pilotní studie Národního centra pro doplňkovou a alternativní medicínu (NCCAM) v Oregonu v USA, která zkoumá bezpečnost, toleranci a účinnost vybraných triterpenů Centella asiatica (CAST).

Další současná studie hodnotila antioxidační vlastnosti u starších pacientů a potvrdila příznivé účinky CA (v dávkách 500 a 750 mg denně) u starších pacientů po dobu 90 dnů, kdy CA zlepšila sílu zejména dolních končetin seniorů. Studie také prokázala CA jako přírodního zdroje pro zvýšení síly a síly u zdravých starších osob.

Centella asiatica je jednou z hlavních složek v El-Elásticu >>>

 

ZDROJ

1. Vaidya AB. The status and scope of Indian medicinal plants acting on central nervous system. Indian J Pharmacol. 1997;29:S340–3.
2. Dahanukar SA, Kulkarni RA. Pharmacology of medicinal plants and natural products. Indian J Pharmacol. 2000;32:S81–S118.
3. Stafford GI, Pedersen ME, van Staden J, Jäger AK. Review on plants with CNS-effects used in traditional South African medicine against mental diseases. J Ethnopharmacol. 2008;119:513–37.[PubMed]
4. Bown D. Encyclopaedia of Herbs and their Uses. London: Dorling Kindersley; 1995. pp. 361–5.
5. Chevallier A. The Encyclopedia of Medicinal Plants. London: Dorling Kindersley; 1996. p. 257.
6. Chopra RN, Nayar SL, Chopra IC. Glossary of Indian Medicinal Plants (Including the Supplement) New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research; 1986. pp. 51–83.
7. Diwan PC, Karwande I, Singh AK. Anti-anxiety profile of mandukparni Centella asiatica Linn in animals. Fitoterapia. 1991;62:255–7.
8. Brinkhaus B, Lindner M, Schuppan D, Hahn EG. Chemical, pharmacological and clinical profile of the East Asian medical plant Centella asiaticaPhytomedicine. 2000;7:427–48. [PubMed]
9. Singh P, Singh JS. Recruitment and competitive interaction between ramets ans seedlings in a perennial medicinal herb, Centella asiaticaBasic Appl Ecol. 2002;3:65–76.
10. PDR for herbal medicine. 1st ed. Montvale, NJ: Medical Economics Co; 1999. p. 729.
11. Hagemann RC, Burnham TH, Granick B, Neubauer D. St. Louis, MO, Facts and Comparisons Division. J. B. Lippincott Co; 1996. Gotu Kola, In, The Lawrence Review of Natural Products: facts and comparisons; pp. 41–2.
12. Baily E. Treatment of leprosy. Nature. 1945;155:601.
13. Singh B, Rastogi RP. A reinvestigation of the triterpenes of Centella asiaticaPhytochem. 1969;8:917–21.
14. Heidari M, Jamshedi AH, Akhondzadeh SH, Ghaffari NM, Sadeghi MR, Khansari GM, et al. Evaluating the effects of Centella asiatica on spermatogenesis in rats. Med J Reprod Infertility. 2007;7:367–74.
15. Duke J. Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton, FL: CRC Press; 1985. pp. 101–1.
16. Srivastava R, Shukla YN, Kumar S. Chemistry and pharmacology of Centella asiatica: a review. J Med Arom Plant Sci. 1997;19:1049–56.
17. Sunilkumar , Parameshwaraiah S, Shivakumar HG. Evaluation of topical formulations of aqueous extract of Centella asiatica on open wounds in rats. Indian J Exp Biol. 1998;36:569–72. [PubMed]
18. Poizot A, Dumez D. Modification of the kinetics of healing after iterative exeresis in the rat. Action of a triterpenoid and its derivatives on the duration of healing. C R Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D. 1978;286:789–92. [PubMed]
19. Rosen H, Blumenthal A, McCallum J. Effect of asiaticoside on wound healing in the rat. Proc Soc Exp Biol Med. 1967;125:279–80. [PubMed]
20. Incandela L, Cesarone MR, Cacchio M, De Sanctis MT, Santavenere C, D’Auro MG, et al. Total triterpenic fraction of Centella asiatica in chronic venous insufficiency and in high-perfusion microangiopathy. Angiology. 2001;52:S9–13. [PubMed]
21. Shukla A, Rasik AM, Dhawan BN. Asiaticoside-induced elevation of antioxidant levels in healing wounds. Phytother Res. 1999;13:50–4. [PubMed]
22. Suguna L, Sivakumar P, Chandrakasan G. Effects of Centella asiatica extract on dermal wound healing in rats. Indian J Exp Biol. 1996;34:1208–11. [PubMed]
23. Shukla A, Rasik AM, Jain GK, Shankar R, Kulshrestha DK, Dhawan BN. In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiaticaJ Ethnopharmacol. 1999;65:1–11.[PubMed]
24. Allegra C. Comparative Capillaroscopic study of certain bioflavonoids and total triterpenic fractions of Centella asiatica in venous insufficiency. Clin Ther. 1981;99:507–13. [PubMed]
25. Darnis F, Orcel L, de Saint-Maur PP, Mamou P. Use of a titrated extract of Centella asiatica in chronic hepatic disorders. Sem Hop. 1979;55:1749–50. [PubMed]
26. Cesarone MR, Laurora G, De Sanctis MT, Belcaro G. Activity of Centella asiatica in venous insufficiency. Minerva Cardioangiol. 1992;40:137–43. [PubMed]
27. Veerendra Kumar MH, Gupta YK. Effect of different extracts of Centella asiatica on cognition and markers of oxidative stress in rats. J Ethnopharmacol. 2002;79:253–60. [PubMed]
28. Ramaswamy AS, Pariyaswami SM, Basu N. Pharmacological Studies on Centella asiatica.Linn. Indian J Med Res. 1970;4:160–4.
29. Chen Y, Han T, Qin L, Rui Y, Zheng H. Effect of total triterpenes from Centella asiatica on the depression behaviour and concentration of amino acid in forced swimming mice. Zhong Yao Cai. 2003;26:870–3. [PubMed]
30. Chen Y, Han T, Rui Y, Yin M, Qin L, Zheng H. Effects of total triterpenes of Centella asiatica on the corticosterone levels in serum and contents of monoamine in depression rat brain. Zhong Yao Cai. 2005;28:492–6. [PubMed]
31. Hausen BM. Centella asiatica (Indian pennywort), an effective therapeutic but a weak sensitizer. Contact Dermatitis. 1993;29:175–9. [PubMed]
32. Gupta YK, Veerendra Kumar MH, Srivastava AK. Effect of Centella asiatica on pentylenetetrazole-induced kindling, cognition and oxidative stress in rats. Pharmacol Biochem Behav. 2003;74:579–85.[PubMed]
33. Ganachari MS, Babu V, Katare S. Neuropharmacology of an extract derived from Centella asiaticaPharm Biol. 2004;42:246–52.
34. Veerendra Kumar MH, Gupta YK. Effect of Centella asiatica on cognition and oxidative stress in an intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer’s disease in rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2003;30:336–42. [PubMed]
35. Xu Y, Cao Z, Khan I, Luo Y. Gotu Kola (Centella asiatica) extract enhances phosphorylation of cyclic AMP response element binding protein in neuroblastoma cells expressing amyloid beta peptide. J Alzheimers Dis. 2008;13:341–9. [PubMed]
36. Jayashree G, Kurup Muraleedhara G, Sudarslal S, Jacob VB. Anti-oxidant activity of Centella asiaticaon lymphoma-bearing mice. Fitoterapia. 2003;74:431–4. [PubMed]
37. Lee MK, Kim SR, Sung SH, Lim D, Kim H, Choi H, et al. Asiatic acid derivatives protect cultured cortical neurons from glutamate-induced excitotoxicity. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2000;108:75–86. [PubMed]
38. Mook-Jung I, Shin JE, Yun SH, Huh K, Koh JY, Park HK, et al. Protective effects of asiaticoside derivatives against beta-amyloid neurotoxicity. J Neurosci Res. 1999;58:417–25. [PubMed]
39. Cheng CL, Koo MW. Effects of Centella asiatica on ethanol induced gastric mucosal lesions in rats. Life Sci. 2000;67:2647–53. [PubMed]
40. Chatterjee TK, Chakraborty A, Pathak M, Sengupta GC. Effects of plant extract Centella asiatica(Linn.) on cold restraint stress ulcer in rats. Indian J Exp Biol. 1992;30:889–91. [PubMed]
41. Scatton B, Bartholini G. Gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor stimulation. IV. Effect of progabide (SL 76002) and other GABAergic agents on acetylcholine turnover in rat brain areas. J Pharmacol Exp Ther. 1982;220:689–95. [PubMed]
42. Sairam K, Rao CV, Goel RK. Effect of Centella asiatica Linn on physical and chemical factors induced gastric ulceration and secretion in rats. Indian J Exp Biol. 2001;39:137–42. [PubMed]
43. Guo JS, Cheng CL, Koo MW. Inhibitory effects of Centella asiatica water extract and asiaticoside on inducible nitric oxide synthase during gastric ulcer healing in rats. Planta Med. 2004;70:1150–4. [PubMed]
44. Cheng CL, Guo JS, Luk J, Koo MW. The healing effects of Centella extract and asiaticoside on acetic acid induced gastric ulcers in rats. Life Sci. 2004;74:2237–49. [PubMed]
45. Shin HS. Clinical trials of madecassol (Centella asiatica) on gastrointestinal ulcer patients. Korean J Gastroenterol. 1982;14:49–56.
46. Rhee JC, Choi KW. Clinical effect of the titrated extract of Centella asiatica (madecassol) on peptic ulcer. Korean J Gastroenterol. 1981;13:35–40.
47. Cho KH. Clinical experiences of madecassol (Centella asiatica) in the treatment of peptic ulcer. Korean J Gastroenterol. 1981;13:49–56.
48. Sastravaha G, Gassmann G, Sangtherapitikul P, Grimm WD. Adjunctive periodontal treatment with Centella asiatica and Punica granatum extracts in supportive periodontal therapy. J Int Acad Periodontol. 2005;7:70–9. [PubMed]
49. Somchit MN, Sulaiman MR, Zuraini A, Samsuddin LN, Somchit N, Israf DA, et al. Antinociceptive and antiinflammatory effects of Centella asiaticaIndian J Pharmacol. 2004;36:377–80.
50. Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD. Hydrocotyle. Herbal Medicines A Guide for Health Care Professionals. London: The Pharmaceutical Press; 1996. pp. 170–72.
51. Liu M, Dai Y, Yao X, Li Y, Luo Y, Xia Y, et al. Anti-rheumatoid arthritic effect of madecassoside on type II collagen-induced arthritis in mice. Int Immunopharmacol. 2008;8:1561–6. [PubMed]
52. Sharma J, Sharma R. Radioprotection of Swiss albino mouse by Centella asiatica extract. Phytother Res. 2002;16:785–6. [PubMed]
53. Shobi V, Goel HC. Protection against radiation-induced conditioned taste aversion by Centella asiaticaPhysiol Behav. 2001;73:19–23. [PubMed]
54. Yoosook C, Bunyapraphatsara N, Boonyakiat Y, Kantasuk C. Anti-herpes Simplex Virus activities of crude water extracts of Thai medicinal plants. Phytomedicine. 2000;6:411–9. [PubMed]
55. Zheng MS. An experimental study of the anti-HSV-II action of 500 herbal drugs. J Tradit Chin Med. 1989;9:113–6. [PubMed]
56. Babu TD, Kuttan G, Padikkala J. Cytotoxic and anti-tumor properties of certain taxa of Umbelliferae with special reference to Centella asiatica (L.) Urban. J Ethnopharmacol. 1995;48:50–7. [PubMed]
57. Qureshi S, Rai MK, Agrawal SC. In vitro evaluation of inhibitory nature of extracts of 18-plant species of Chhindwara against 3-keratinophilic fungi. Hindustan Antibiot Bull. 1997;39:56–60. [PubMed]
58. Cauffield JS, Forbes HJ. Dietary supplements used in the treatment of depression, anxiety, and sleep disorders. Lippincotts Prim Care Pract. 1999;3:290–304. [PubMed]
59. Tenni R, Zanaboni G, De Agostini MP, Rossi A, Bendotti C, Cetta G. Effect of the triterpenoid fraction of Centella asiatica on macromolecules of the connective matrix in human skin fibroblast cultures. Ital J Biochem. 1988;37:69–77. [PubMed]
60. Maquart FX, Bellon G, Gillery P, Wegrowski Y, Borel JP. Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by a triterpene extracted from Centella asiaticaConnect Tissue Res. 1990;24:107–20.[PubMed]
61. Shukla A, Rasik AM, Dhawan BN. Asiaticoside-induced elevation of antioxidant levels in healing wounds. Phytother Res. 1999;13:50–4. [PubMed]
62. Shukla A, Rasik AM, Jain GK, Shankar R, Kulshrestha DK, Dhawan BN. In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiaticaJ Ethnopharmacol. 1999;65:1–11.[PubMed]
63. Montecchio GP, Samaden A, Carbone S, Vigotti M, Siragusa S, Piovella F. Centella asiatica triterpenic fraction (CATTF) reduces the number of circulating endothelial cells in subjects with post phlebetic syndrome. Haematologica. 1991;76:256–9. [PubMed]
64. Pointel JP, Boccalon H, Cloarec M, Ledevehat C, Joubert M. Titrated extract of Centella asiatica(TECA) in the treatment of venous insufficiency of the lower limbs. Angiology. 1987;38:46–50. [PubMed]
65. Belcaro GV, Rulo A, Grimaldi R. Capillary filtration and ankle edema in patients with venous hypertension treated with TTFCA. Angiology. 1990;41:12–8. [PubMed]
66. Arpaia MR, Ferrone R, Amitrano M, Nappo C, Leonardo G, del Guercio R. Effects of Centella asiaticaextract on mucopolysaccharide metabolism in subjects with varicose veins. Int J Clin Pharmacol Res. 1990;10:229–33. [PubMed]
67. Cesarone MR, Laurora G, De Sanctis MT, Incandela L, Grimaldi R, Marelli C, et al. The microcirculatory activity of Centella asiatica in venous insufficiency.A double-blind study. Minerva Cardioangiol. 1994;42:299–304. [PubMed]
68. Belcaro GV, Grimaldi R, Guidi G. Improvement of capillary permeability in patients with venous hypertension after treatment with TTFCA. Angiology. 1990;41:533–40. [PubMed]
69. De Sanctis MT, Incandela L, Cesarone MR, Grimaldi R, Belcaro G Marelli C. Acute Effects of TTFCA on capillary filtration in severe venous Hypertension. Panminerva Med. 1994;36:87–90. [PubMed]
70. Young GL, Jewell D. Collaboration Creams for preventing stretch marks in pregnancy.(Review).The Cochrane. New York: John Wiley and Sons Ltd;; 2005. p. 1.p. 7. Creams for preventing stretch marks in pregnancy (Review) The Cochrane Collaboration New York John Wiley and Sons Ltd; 2005 p 1-7.
71. Widgerow AD, Chait LA, Stals R, Stals PJ. New innovations in scar management. Aesthetic Plast Surg. 2000;24:227–34. [PubMed]
72. Klovekorn W, Tepe A, Danesch UA. A randomized, double-blind, vehicle-controlled, half-side comparison with a herbal ointment containing Mahonia aquifolium, Viola tricolor and Centella asiatica for the treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007;45:583–91. [PubMed]
73. Wattanathorn J, Mator L, Muchimapura S, Tongun T, Pasuriwong O, Piyawatkul N, et al. Positive modulation of cognition and mood in the healthy elderly volunteer following the administration of Centella asiaticaJ Ethnopharmacol. 2008;116:325–32. [PubMed]
74. Bradwejn J, Zhou Y, Koszycki D, Shlik JA. A Double-blind, Placebo-controlled Study on the Effects of Gotu Kola (Centella asiatica) on acoustic startle response in healthy subjects. J Clin Psychopharmacol. 2000;20:680–4. [PubMed]
75. Tiwari S, Singh S, Patwardhan K, Gehlot S, Gambhir IS. Effect of Centella asiatica on mild cognitive impairment (MCI) and other common age-related clinical problems. Digest J Nanomat Biostruct. 2008;3:215–20.
76. Eun HC, Lee AY. Contact dermatitis due to madecassol. Contact Dermatitis. 1985;13:310–3. [PubMed]
77. Dutta T, Basu UP. Crude extract of Centella asiatica and products derived from its glycosides as oral antiferility agents. Indian J Exp Biol. 1968;6:181. [PubMed]
78. Grimaldi R, De Ponti F, D’Ángelo L, Caravaggi M, Guidi G, Lecchini S, et al. Pharmacokinetics of the total triterpenic fraction of Centella asiatica after single and multiple administrations to healthy volunteers. A new assay for asiatic acid. J Ethnopharmacol. 1990;28:235–41. [PubMed]
79. Kartnig T. Clinical applications of Centella asiatica (L.) Urb herbs spices and medicinal plants, nd ed.2nd. Vol. 28. Rocklin, CA: Prima Publishing; 1988. pp. 146–73.
80. No author listed. Centella: Monographs for herbal medicinal products. 2007. [consulted on 2008 May 12]. available from: http://www.mohp.gov.eg/Sec/Statistics/hplants.pdf .
81. Kartnig T. Clinical applications of Centella asiatica (L) urb. In: Craker LE, Simon JE, editors. Herbs, spices, and medicinal plants: Recent advances in botany, horticulture, and pharmacology. Phoenix AZ: Oryx Press; 1986. pp. 145–73.
82. No author listed. Centella asiatica selected triterpenes (CAST) for Diabetic Neuropathy. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, United States, Food and Drug Administration, 2010. [cited on 2010 jul 28]. Clinical trials gov identifier: NCT00608439 available from: http://clinicaltrialsgov/ct2/show/NCT00608439 .
83. Kumar A, Dogra S, Prakash A. Neuroprotective effects of Centella asiatica against intracerebroventricular colchicine induced cognitive impairment and oxidative stress. Int J Alzheimers Dis. 2009;2009:1–8. [PMC free article] [PubMed]
84. Mato L, Wattanathorn J, Muchimapura S, Terdthai Tongun T, Piyawatkul N, Yimtae K, et al. Centella asiatica improves physical performance and health related quality of life in healthy elderly volunteers. Evid Based Complement Alternat Med; 2009;2:465–73. [PMC free article] [PubMed]
Celý článek
Gotu kola - Pupečnék asijský

Gotu kola elixír dávných i současných jogínů

Gotu kola - Pupečnék asijský se dá pěstovat i doma.

Gotu kola – Pupečnék asijský se dá pěstovat i doma.

Terpeny, alkaloidy, flavonoidy, silice, saponiny, minerální látky, hořčiny, glykosidy a další, to je jen malý výčet účinných látek, který obsahuje zázračná bylinka Brahmi neboli Gotu kola.

Tato bylina zaujímá v tradiční indické i čínské medicíně důležité místo.

Gotu kola neboli vědecky centella asiatica je obsažena v legendárním čaji Brahmi, který dle ajurvédy posiluje naše vědomí do kosmické úrovně.

 

Gotu kola harmonizuje funkci

pravé a levé mozkové hemisféry

 

  • používá se tam, kde chceme zvýšit inteligenci, dlouhověkost a paměť
  • zpomaluje stárnutí a senilitu
  • zlepšuje syntézu kolagenu a zlepšuje pružnost cév
  • výrazně zlepšuje elasticitu kůže a jemnost pleti, snižuje riziko vzniku celulitidy a zpomaluje stárnutí pokožky
  • napomáhá také k vytváření kloubního maziva a tím působí preventivně proti artritidě

Gotu kola se zařazuje do kategorie tzv. mozkových nutrientů, protože významně přispívá k posílení paměti a zlepšení koncentrace. Co se týče účinných složek, je třeba uvést hlavně tzv. triterpeny, které zvyšují tvorbu kolagenu v kostech a chrupavkách a napomáhají zlepšení periferního krevního oběhu.

Gotu kola díky tomu že mírně rozšiřuje cévy účinně snižuje krevní tlak. Pro tyto vlastnosti se Brahmi využívá při léčbě křečových žil.

Protože podporuje zdravý vývoj pojivové tkáně, může hrát také pozitivní roli v léčbě popálenin, koloidních jizev, vředů a různých ran, doporučuje se také při lupénce a ekzémech.

Indové věří, že listy Gotu koly tlumí příznaky stáří a přispívají k dlouhověkosti.

V tradiční medicíně se uvádí, že skrze nervovou soustavu pomáhá ovlivňovat mnoho biologických dějů. Zejména…

 

  • zlepšovat mentální funkce
  • zpomalovat degenerativní změny v mozku a periferních síti
  • zlepšovat periferní krevní oběh což znamená že eliminuje vznik a rozvoj křečových žil a krevních sraženin
  • urychluje rekonstrukci vnitřních tkání a kůže po onemocnění a úrazových stavech
  • napomáhá zmírňovat bolesti hlavy, pomáhá tělu při zvýšené tělesné teplotě a poruchách spánku.

 

Posiluje paměť, snižuje únavu a depresivní náladu

 

Gotu kola má tisíciletou pověst omlazujícího přípravku, kterou potvrdily moderní vědecké výzkumy. Je kultovní bylinou mistrů jógy i jiných orientálních umění.

Právě pro tyto účinky jsem si extrakt gotu koly zvolil jako jednu z hlavních složek do nového doplňku stravy El Elástico, který právě vyvíjím a testuji.

Gotu kola je univerzální léčivo patřící do skupiny adaptogenů a harmonizérů. Má celkově blahodárný vliv na celé tělo. Zejména zlepšuje stav mysli a ducha.

Obrovskou výhodou je, že Gotu kola není toxická a nemá žádné kontraindikace.

Napište mi do komentářů jestli s touto bylinkou máte nějaké zkušenosti?

Celý článek