#psychosomatika

Mocná psychosomatika pro nemocné stresem

Co nám říká wikipedie:

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů na organizmus.

 

Psychosomatické problémy

Psychosomatická porucha je nemoc, která spojuje mysl a tělo. K tomu dochází tak, že fyzické fungování těla je ovlivněno psychologickým napětím, které buď způsobuje nemoc, nebo zhoršuje již existující onemocnění.

Za vývoj této poruchy je zodpovědná nesprávná stimulace nervového systému, která reguluje vnitřní funkce – to vede k poškození orgánů.

 

PŘÍČINY VZNIKU

Studie ukazují, že fyzické poruchy spojené s duševním stresem jsou způsobeny hyperaktivitou nervových impulsů odesílaných z mozku do jiných částí těla. Tento stav může být vyvolán různými faktory života:

 

 • Nepravidelné biologické podmínky: Změna metabolismu glukózy, hladina aminokyselin v séru atd. může způsobit psychosomatickou poruchu.
 • Stresový vliv: Na tuto poruchu jsou náchylní lidé, kteří zažívají stresující události, jako je trauma, zneužívání, časté onemocnění, strach, deprese, zlost, vina, nejistota a další obtížné situace.
 • Rodinné poměry: Rodičovská absence, chování rodičů vůči dítěti a problémy se vztahem jsou také hlavním původem psychosomatických poruch.

 

Kategorie psychosomatických poruch

Existují tři obecné kategorie psychosomatických nemocí. V první z nich má člověk duševní i fyzické onemocnění, jehož stavy se navzájem komplikují. 

Do druhé kategorie patří člověk, který trpí duševními problémy v důsledku zdravotního stavu a jeho léčby. Například pacienti trpí depresí, protože mají rakovinu a léčí se na ni. 

Třetí druh se nazývá somatoformní porucha. Je to stav, při kterém osoba s duševním onemocněním zažívá jeden nebo více fyzických příznaků, i když nemá žádný související zdravotní problém.

 

Je důležité rozlišovat:

 

 • Hypochondrii: Jedná se o stav, kdy osoba věří, že drobným fyzickým příznakem je závažné onemocnění. Například uzavření dočasného problému nadýmání do rakoviny tlustého střeva.
 • Poruchu somatizace: Zde jednotlivec cítí časté bolesti hlavy a průjem, který nemá žádný vztah k vážnému zdravotnímu stavu.
 • Poruchu dysmorfie těla: Člověk je zdůrazňován vzhledem ke svému vzhledu těla, jako jsou vrásky a obezita. Zde může člověka silně zasáhnout anorexie.
 • Poruchu bolesti: Zde člověk pociťuje silnou bolest na kterékoli části těla, která může trvat až jeden rok, bez jakékoli fyzické příčiny. Například migrény, bolesti hlavy, bolesti zad atd.

Vzájemné souvislosti

Psychologické faktory mohou do jisté míry změnit zdravotní stav. Například:

 

 • Diabetes: Pacienti s diabetem 2. typu jsou náchylnější k vysokému tlaku souvisejícím se stresem. A naopak stejné stresové faktory vysokého tlaku zhoršují diabetický stav.
 • Rakovina: Za vývoj rakoviny u lidí je zodpovědných mnoho příčin. Studie naznačují, že psychologický stres může ovlivnit schopnost nádoru růst a šířit se, což zhoršuje stav rakoviny.

Některé zdravotní stavy vznikající v důsledku duševního napětí:

 

 • Hypertenze: Psychologické spouštěcí faktory, jako je negativní emoční stav, častý nepříznivý stres a sociální faktory, jako je ekonomický stav a životní události, mají nepřímý vztah k hladinám krevního tlaku.
 • Arterioskleróza spojená se srdečními chorobami: Studie dospěly k závěru, že vývoj koronárních srdečních chorob souvisí s několika rizikovými faktory, u nichž je hlavní příčinou také deprese, úzkost a stres.
 • Respirační problémy: Kromě různých soustavných hledání příčin je emoční stres hlavním spouštěcím faktorem spojeným s bronchiálním astmatem.
 • Gastrointestinální problémy: Tvorba vředů souvisí se stresovými životními událostmi jedince

 

Jak z toho ven?

Každodenní meditace ve snaze uvolnit nahromaděné svalové a nervové napětí. Pokud na to někdo půjde přes pobyt v sauně, bazénu nebo na masáži, má to stejný ozdravný vliv, jako vzít si s sebou do vany relaxační hudbu a snažit se plynule rozpouštět svalové a vnitřní napětí. Pokud je člověk ve stálé tenzi, je to cesta k nemoci. Pokud se člověk naučí sám se sebou pracovat, uvolňovat se a plynule upouštět stres, může se těšit dobrému zdraví.

 

Dle výše uvedeného je zcela jasné, že stres má na naše tělo devastivní vliv. Napište mi do komentářů, jestli jste se již někdy s tímto problémem setkali, kdy psychická stránka ovlivnila vaše fyzické zdraví.

 

Celý článek