Teď si přečtu

Časné příznaky cukrovky II. typu.

Diabetes 2. typu způsobuje, že hladina cukru v krvi člověka je příliš vysoká. Rozpoznání časných příznaků tohoto chronického stavu může vést k tomu, že člověk dostane léčbu dříve pod kontrolu, což snižuje riziko závažných komplikací.

Diabetes typu 2 způsobuje hrozně moc zbytečných každodenních komplikací, které tato nemoc s sebou přináší.

Základem je to, že lidé s prediabetem mají vyšší hladinu cukru v krvi, než je obvyklé. Lékaři je ale zatím za nemocné nepovažují. Tudíž nejsou nikterak léčeni „kompenzováni“. U takto zanedbaných lidí se plná cukrovka (časté záchvaty třesu z nedostatku cukru, špatná nervová soustava, nedokrvení končetin,…) rozvine daleko častěji, než u lidí kompenzovaných. Nástup diabetu 2. typu může být pozvolný a příznaky mohou být v raných stádiích mírné. V důsledku toho si mnoho lidí nemusí uvědomit, že mají tento stav.

V tomto článku se podíváme na časné příznaky diabetu 2. typu a důležitost včasné diagnózy. Prodiskutujeme také rizikové faktory, pro rozvoj tohoto stavu.

Časné příznaky a symptomy

Časné známky a příznaky diabetu 2. typu mohou zahrnovat:

1. Časté močení

Když je hladina cukru v krvi vysoká, ledviny se snaží odstranit přebytečný cukr tím, že ho z krve odfiltrují. To může vést k tomu, že člověk potřebuje častěji močit, zejména v noci.

2. Zvýšená žízeň

Časté močení, které je nezbytné k odstranění přebytečného cukru z krve, může vést k tomu, že tělo ztrácí další vodu. Časem to může způsobit dehydrataci a vést k tomu, že člověk pocítí větší žízeň než obvykle.

3. Neustále pocit hladu


Neustálý hlad nebo žízeň mohou být časnými příznaky diabetu 2.
Lidé s diabetem často nemají dostatek energie z jídla, které jedí. Trávicí systém rozkládá potravu na jednoduchý cukr zvaný glukóza, který tělo využívá jako palivo. U lidí s cukrovkou se z krevního řečiště do buněk těla nedostane dostatečné množství této glukózy. Výsledkem je, že lidé s diabetem 2. typu často pociťují neustálý hlad, bez ohledu na to, jak nedávno jedli.

4. Pocit velké únavy

Diabetes 2. typu může ovlivnit energetickou hladinu člověka a způsobit, že se cítí velmi unavený. K této únavě dochází v důsledku nedostatečného pohybu cukru z krevního řečiště do buněk těla.

5. Rozmazané vidění

Nadbytek cukru v krvi může poškodit drobné cévky v očích, což může způsobit rozmazané vidění. Toto rozmazané vidění se může objevit v jednom nebo obou očích a může být s časem proměnlivé. Pokud se osoba s diabetem rozhodne ignorovat tato znamení, poškození těchto krevních cév může být závažnější a nakonec může dojít k trvalé ztrátě zraku.

6. Pomalé hojení řezných ran a řezů

Vysoká hladina cukru v krvi může poškodit nervy a cévy v těle, což může zhoršit krevní oběh. V důsledku toho se i malé řezné rány a trhliny mohou hojit týdny nebo měsíce. Pomalé hojení ran také zvyšuje riziko infekce.

7. Brnění, necitlivost, bolest rukou nebo nohou

Vysoká hladina cukru v krvi může ovlivnit krevní oběh a poškodit nervy. U lidí s diabetem 2. typu to může vést k bolesti, pocitu brnění, nebo necitlivosti v rukou a nohou. Tento stav je známý jako neuropatie a může se časem zhoršit a vést k vážnějším komplikacím, pokud se člověku neléčí cukrovka.

8. Skvrny tmavé kůže

Skvrny tmavé kůže tvořící se na záhybech krku, podpaží nebo třísel mohou také znamenat vyšší riziko cukrovky. Tyto skvrny mohou působit velmi jemně a sametově. Toto kožní onemocnění je známé jako acanthosis nigricans.

9. Svědění a kvasinkové infekce

Nadbytek cukru v krvi a moči poskytuje potravu pro kvasinky, což může vést k infekci. Kvasinkové infekce se obvykle vyskytují na teplých, vlhkých oblastech kůže, jako jsou ústa, genitálie a podpaží.
Postižená místa obvykle svědí, ale člověk může také pociťovat pálení, zarudnutí a bolestivost.

Význam včasné diagnózy

Včasná diagnóza může pomoci předejít komplikacím.
Rozpoznání časných příznaků diabetu 2. typu může člověku pomoci začít s kompenzací dříve. Přiměřená léčba, změna životního stylu a kontrola hladiny cukru v krvi mohou výrazně zlepšit zdraví a kvalitu života člověka a snížit riziko komplikací.

Bez léčby mohou trvale vysoké hladiny cukru v krvi vést k závažným a někdy život ohrožujícím komplikacím, včetně:

 •  srdeční choroby
 •  mrtvice
 •  poškození nervů nebo neuropatie
 •  diabetická noha (amputace)
 •  onemocnění ledvin, v krajním případě dialýza
 •  oční onemocnění, nebo ztráta zraku
 •  sexuální problémy u mužů i žen

Neléčený diabetes může také vést k hyperosmolárnímu hyperglykemickému neketotickému syndromu (HHNS), který způsobuje závažné a trvalé zvýšení hladiny cukru v krvi. Nemoc nebo infekce, obvykle spustí HHNS, což může vyžadovat hospitalizaci. Tato náhlá komplikace postihuje spíše starší lidi.

Udržování správné hladiny cukru v krvi pod kontrolou, je zásadní pro prevenci některých z těchto komplikací. Čím déle zůstává hladina cukru v krvi nekontrolovaná, tím vyšší je riziko dalších zdravotních problémů.

Rizikové faktory pro diabetes 2. typu

Cukrovka 2. typu se může vyvinout u každého s nesprávnou životosprávou, zde jsou ale nejčastější rizikové faktory:

 • ve věku 45 let nebo starší
 • sedavý způsob života
 • nadváha nebo obezita
 • častá konzumace nezdravé stravy
 • s rodinnou anamnézou diabetu
 • s rodinnou anamnézou srdečního onemocnění nebo mrtvice
 • s prediabetem
 • původem Evropan, bez přísunu mořských plodů

Co si máte z dnešního čtení odnést

Diabetes typu 2 je neřešený stav, který způsobuje vysokou hladinu cukru v krvi. Časné příznaky mohou zahrnovat časté močení, zvýšenou žízeň, pocit únavy a hladu, problémy se zrakem, pomalé hojení ran a kvasinkové infekce.

Každý, kdo pociťuje příznaky diabetu, by měl navštívit lékaře k posouzení, zvláště, pokud má jiné rizikové faktory pro rozvoj tohoto stavu. Včasné odhalení a léčba diabetu 2. typu může zlepšit kvalitu života člověka a snížit riziko závažných komplikací.

Mít podpůrný systém, který rozumí tomu, jaké to je mít diagnózu a žít s diabetem 2. typu, je životně důležité.

 

Napište mi do komentářů, co Vás trápí v souvislosti s cukrovkou 2. typu.

 

 

Celý článek

Lékařské mýty: Vše o cholesterolu

Ze všech sloučenin v našem těle, je cholesterol jednou z nejznámějších. Kolem této tukové látky existuje mnoho bájí a mýtů. V tomto článku si do podrobna rozebereme cholesterol.

Cholesterol: Jaká je pravda?

Cholesterol je základní složkou membrán živočišných buněk. Jako takový je syntetizován všemi živočišnými buňkami. Bez ohledu na jeho špatné jméno je cholesterol pro život nezbytný.

Je důležitý například pro tvorbu hormonů, žluče a vitaminu D, nebo pro trávení tuků. ⅔ cholesterolu produkuje sám organismus (v  játrech), pouze ⅓ pochází z  potravin živočišného původu.

Cholesterol lze hodnotit jako celkový, tak i jeho složky HDL a LDL. Základním ukazatelem je hodnota celkového cholesterolu. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu (nad 3 mmol/l) způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Cévy tím ztrácí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL-cholesterol má naopak ochrannou funkci, zbavuje krev nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován). Je to jediná cesta, jak se buňky mohou zbavit přebytečných tuků.

V roce 2008 byl podíl dospělých osob se zvýšeným celkovým cholesterolem ve světě odhadován na 39 % (37 % u  mužů a  40 % u  žen) a v Evropě 54 % u obou pohlaví.

1. Všechen cholesterol je špatný

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cholesterol je životně důležitou součástí buněčných membrán. Kromě své strukturální role v membránách také je nezbytný při produkci steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin.

Takže ačkoli jsou vysoké hladiny rizikovým faktorem pro onemocnění, bez jakéhokoli cholesterolu bychom nemohli přežít.

Cholesterol není špatný. Je to nevinný přihlížející, se kterým se v dnešním moderním životním stylu špatně zachází.

Naše těla nebyla navržena k tomu, aby žila v prostředí, kde je jídla nadbytek. Když je nadbytek cholesterolu, bude se ukládat v našich cévách.

Cholesterol se pohybuje v těle dvěma hlavními způsoby:

Lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) přenáší cholesterol z jater do buněk, kde se využívá v několika procesech. Lidé někdy nazývají LDL „špatným“ cholesterolem, protože vysoké hladiny LDL cholesterolu v krevním řečišti zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Lipoprotein s vysokou hustotou (HDL) je často označován jako „dobrý“ cholesterol, protože transportuje cholesterol zpět do jater. Jakmile se tam dostane, cholesterol se z těla odstraní, čímž se sníží kardiovaskulární riziko.

2. Mám zdravou váhu, takže nemůžu mít vysoký cholesterol

„Ale ano, můžete!“ podle doktora Greenfielda. „Bilance cholesterolu je skutečně funkcí toho, co jíme, ale také naší genetiky. Člověk se například může narodit s genetickou tendencí nezpracovávat cholesterol efektivně.“

„Protože je to genetické,“ vysvětlil, „říká se tomu familiární hypercholesterolémie a může se objevovat u 1 z 200 lidí. Hmotnost je spíše funkcí vašeho zděděného metabolismu a rovnováhy mezi přijatými a vydanými kaloriemi.“

Doktor Paz souhlasí: „I když máte zdravou váhu, váš cholesterol může být abnormální. Dalšími faktory, které ovlivňují váš cholesterol, jsou potraviny, které jíte, vaše cvičební návyky, zda kouříte a kolik alkoholu pijete.“

3. Měl bych příznaky, kdybych měl vysoký cholesterol

To je další mýtus. Doktor Paz říká :„Ve většině případů vysoký cholesterol nezpůsobuje příznaky. Proto se doporučuje provádět pravidelné krevní testy. Věk, kdy zahájíte screening, a četnost screeningu závisí na vašich individuálních rizikových faktorech.“

„Jediné ‚příznaky‘, se kterými může být cholesterol spojen, by byly pozdní příznaky, kdy nadměrné hromadění cholesterolu je zodpovědné za poškození a ucpání srdce a cév. To způsobuje bolest na hrudi (anginu pectoris), infarkt nebo dokonce náhlou smrt,“ řekl doktor Greenfield.

4. Když budu jíst hodně cholesterolu, budu mít vysoké hladiny cholesterolu

Toto téma je trochu složitější, než by se dalo čekat. „Cholsterol, který člověk konzumuje, nemusí nutně přímo souviset s hladinami cholesterolu,“ vysvětlila Doktorka Lajoie. „Je to spíše o cukrech nebo jednoduchých sacharidech, které ovlivňují vyšší hladinu cholesterolu.“

Vysvětlila také: „U lidí, kteří cvičí, je méně pravděpodobné, že zaznamenají zvýšení cholesterolu v důsledku konzumace cholesterolu ve srovnání se sedavými lidmi.“

5. Každý by měl usilovat o stejné cíle v oblasti cholesterolu

„Není to pravda!“ Doktor Paz řekl: „Vaše cílová hladina cholesterolu je založena na tom, zda máte v anamnéze určitá onemocnění – jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice – a na vašem riziku rozvoje těchto problémů, což je založeno na věcech, jako je věk a zda máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi a dále vysoký krevní tlak.“

Dále vysvětlil: „Pro ty z nás, kteří neměli žádné kardiovaskulární problémy, by měl být LDL cholesterol („špatný“ cholesterol) nižší než 100 miligramů na decilitr (mg/dl). Ale pokud máte srdeční nebo cévní onemocnění – v anamnéze srdeční infarkt, mrtvici nebo jiné arteriální cévní onemocnění – a zvláště pokud máte cukrovku, cílová hodnota LDL cholesterolu by měla být nižší než 70 mg/dl, ne-li nižší.“

6. Pouze muži se musí obávat hladiny cholesterolu

„Ženy poté, co ztratí ochranné účinky estrogenů, začnou urychlovat riziko srdečních onemocnění a rozvine se u nich stejné riziko jako u mužů,“

„Ve skutečnosti, protože se u žen rozvine srdeční onemocnění v pozdějším věku a žijí déle, je ročně zaznamenáno více infarktů u ženské populace než u mužů.“

Doktor Paz také řekl, že když ženy prodělají infarkt, mívají horší následky. A  také že mají mnohem vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění, než na rakovinu prsu.

7. S hladinou cholesterolu nemůžu nic dělat

To naštěstí není pravda. Podle doktora Greenfielda: „Kromě užívání léků na snížení hladiny cholesterolu můžete hladinu cholesterolu zlepšit také udržováním zdravé hmotnosti, konzumací správných potravin, cvičením, vyhýbáním se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu.“

„Dieta a cvičení jsou vždy prvními kroky a zůstávají extrémně důležité.

8. Beru statiny, takže můžu jíst, co chci

„Bylo by to hezké, kdyby to byla pravda,“ začal Dr. Greenfield, „ale není. Pokud jíte, co chcete, a budete konzumovat nadbytečné kalorie, přiberete na váze. Když příliš přiberete na váze, zejména v oblasti břicha, může se u vás rozvinout stav zvaný metabolický syndrom, což je předcukrovkový stav.“

Pokračoval: „Statiny nejsou léky na snížení hmotnosti. Jejich úkolem je snižovat „špatný“ LDL cholesterol a vaším úkolem je chovat se ke svému tělu s respektem, což zahrnuje i to, co jíte.“

9. Je mi méně než 40 let, takže si nepotřebuji kontrolovat cholesterol

„Čím déle se vaše cévy koupou v krvi, která obsahuje příliš vysokou hladinu cholesterolu, zvyšuje se vaše riziko kardiovaskulárních onemocnění v pozdějším věku. Doporučení uvádějí, že první kontrola cholesterolu by měla být provedena v době dospívání, a pokud máte silnou rodinnou anamnézu, měla by být kontrolována dříve.“

U jedinců s homozygotní familiární hypercholesterolémií nám doktor Greenfield řekl: „cholesterol by měl být kontrolován ve věku 2 let.“

 

Napište mi do komentářů, zda Vás také trápí vysoká hladina chholesterolu?

 

Celý článek

Může dostatek spánku pomoci s hubnutím?

Jedna z primární příčiny obezity je konzumace více kalorií, než je nutné.

Laboratorní studie zjistily, že lidé s výrazným omezením spánku zkonzumují více kalorií než lidé, kteří spí pravidelně 8-9 hodin.

V nové studii vědci uvádějí, že účastníci s nadváhou, kteří neměli dostatek spánku, snížili svůj denní příjem kalorií, jakmile absolvovali trénink spánkové hygieny.

Jejich výsledky, položily základy pro další výzkum, aby se zjistilo, zda jsou zjištění zobecnitelná a platí po delší období.

Obezita

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se míra obezity od roku 1975 téměř ztrojnásobila.

Obezita je spojena s mnoha hlavními příčinami úmrtí, kterým lze předejít, včetně mrtvice, srdečních chorob, cukrovky 2. typu a některých typů rakoviny.

Primární příčinou obezity je konzumace více kalorií, než kolik člověk spotřebuje.

Světová zdravotnická organizace poukazuje na to, že strava celosvětově obsahuje energeticky bohatší potraviny s vysokým obsahem cukru a tuku. Zároveň mají lidé tendenci více posedávat, což znamená, že spalují méně kalorií. Vzhledem k nastalé situaci s ohledem na coronavirus se dá očekávat, že populace bude dále tloustnout.

Mezitím mnoho sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů přispívá k rozvoji nadváhy a obezity už i u mladých lidí a dětí.

Výzkumníci věří, že nedostatečný spánek je rizikovým faktorem. V experimentálních laboratorních studiích vědci prokázali, že když má někdo nedostatek spánku, je pravděpodobnější, že zvýší příjem kalorií.

Spánková studie

V této studii se vědci rozhodli prozkoumat vztah mezi délkou spánku a příjmem kalorií v reálném životě.

Jejich randomizovaná kontrolovaná studie měla 80 dospělých účastníků ve věku 21–40 let. Měli nadváhu a obvykle spali méně než 6,5 hodiny za noc.

Vědci zaznamenávali spánek účastníků pomocí hodinek sledujících aktivitu po dobu 2 týdnů, aby získali základní informace.

Poté rozdělili účastníky do dvou skupin. První pokračovala s normálním spaním po dobu 2 týdnů a fungovala jako kontrolní skupina. Ve druhé skupině každá osoba absolvovala jedno sezení individuálního poradenství v oblasti spánkové hygieny a personalizovaný plán spánku a bdění, který měli dodržovat po dobu 2 týdnů. Cílem bylo prodloužit jejich spánek na 8,5 hodiny každou noc.

Ke sledování energetického příjmu těchto dvou skupin vědci použili metodu dvojitě označené vody. Doktorka Esra Tasali , ředitelka centra pro výzkum spánku na Chicagské univerzitě a odpovídající autorka studie, vysvětlila jak to funguje:

„Dvojitě značená metoda vody je test založený na moči, který zahrnuje pití neškodné vody, ve které jsou atomy vodíku i kyslíku nahrazeny méně běžnými, ale přirozeně se vyskytujícími stabilními izotopy, které lze snadno vysledovat.“

Doktorka Tasali vysvětlila, že toto je „metoda zlatého standardu k objektivnímu sledování energetického výdeje v reálných podmínkách a způsobila revoluci ve způsobu zkoumání obezity. Tato metoda nám umožnila sledovat a kvantifikovat energetický příjem, aniž by účastníci museli zaznamenávat jídlo – nebo cokoli jiného – ke sledování jejich výživy.

Snížení o 270 kalorií

Výzkumníci zjistili, že účastníci, kteří absolvovali poradenství v oblasti spánkové hygieny, snížili svůj energetický příjem v průměru o 270 kilokalorií každý den ve srovnání s kontrolní skupinou.

Také zvýšili svůj spánek každou noc v průměru o více než 1 hodinu.

„Podle předpovědních modelů, při zachování zdravých spánkových návyků, bychom předpověděli ztrátu hmotnosti 12 kilogramů za 3 roky.“ Říká autorka studie.

Doktorka Tasali řekla, „Změny pocitu hladu a hormonů regulujících chuť k jídlu jsou hlavní výhodou správné spánkové hygieny. Například hormon ghrelin se s kvalitním spánkem snižuje a vy cítíte méně hladu.“

Dr. Lu Qi , ředitel Centra pro výzkum obezity na Tulane University – který nebyl zapojen do studie – řekl, že zjištění byla významná:

Delší spánek může ovlivnit sekreci hormonů regulujících chuť k jídlu, jako je leptin a ghrelin, které mohou bránit příjmu potravy a energie. Kromě toho existují studie naznačující, že omezení spánku může změnit mozkovou aktivitu související s odměnou za jídlo a kratší spánek poskytuje větší odměnu za jídlo. Navíc více spánku snižuje čas na jídlo.“

 

Napište mi do komentářů, kolik hodin spíte vy a zda Vám to vyhovuje, nebo cítíte, že potřebujete svůj spánkový režim natáhnout?

 

 

Celý článek

Jednoduchý způsob, jak se zbavit zlozvyku

Můžeme se zbavit špatných návyků tím, že se o ně budeme více zajímat? Psychiatr Judson Brewer studuje vztah mezi všímavostí a závislostí – od kouření po přejídání až po všechny ty další věci, které děláme, i když víme, že jsou pro nás špatné. Zjistěte více o mechanismu rozvoje návyku a objevte jednoduchou, ale důmyslnou taktiku, která vám může pomoci překonat vaši další touhu kouřit, přejídat se nebo kontrolovat telefon za jízdy.

 

Napište mi do komentářů, jakého zlozvyku se chcete zbavit Vy?

 

Celý článek

Tajný systém regenerace

Dostává se vám do ruky návod, který vám odhalí tajné praktiky funkčního regeneračního stylu, který používají vrcholoví sportovci po celém světě. Zaručí vám nastartování samoobnovovacího systému, který je každému tělu vlastní.

Oč tu běží?

Pružnost kloubních chrupavek s věkem klesá a snižuje se i jejich výška. Je třeba si uvědomit, že i tzv. „nezatížená“ kloubní chrupavka je vystavena trvalému tlaku 6 – 8 kg na 1 cm2, který vyvolává svalový tonus.

Kolem všech našich kloubů je zapouzdřena takzvaná synoviální tekutina, která funguje jako olej ve válcích motoru, ale zároveň také přes tuto tekutinu probíhá výživa kloubů a chrupavek.

Není-li chrupavka dlouhodobě zatěžována, je porušená látková výměna především hlubších vrstev chrupavky. Chondrocyty se rozpadají. Pro látkovou výměnu a rege­neraci kloubních chrupavek je optimální střídavé, periodicky se opakující zatěžování.

Tím se dostáváme k bodu číslo 1 našeho systému regenerace. Každý den, je třeba uvést postižená místa do pohybu. Pokud to je jen trochu možné, tak například šestiminutovkou (do počítače, do mobilu) nebo pokud ani nejnižší obtížnost není možná, tak rehabilitačními cviky. Tím dojde k rozpohybování synoviální tekutiny kolem kloubu, která má šanci jednak odvádět odpadní látky metabolismu a za druhé má šanci přivést nové živiny, ke kloubu.

Vzhledem k tomu, že už víme, že kloubní chrupavka je vystavena nepřetržitému tlaku, je po rozhýbání nutné aplikovat bod číslo 2, a to je vodní koupel. Nejlépe domácí vana nebo bazén. Teplota vody by neměla přesáhnout 30 stupňů a pobyt ve vodě by měl být delší než 30 minut. Nadlehčením ve vodě způsobíme uvolnění tlaku v postiženém kloubu a látková výměna tak po zatížení může probíhat efektivněji. Ke kloubu se dostane zvýšené množství živin a naopak se z něj mohou odplavit látkové zplodiny ve větší míře.

Po koupeli je zde bod číslo 3 a to je dodání účinných látek, které významným způsobem zkracují regeneraci postižených míst. Zejména jsou to látky protizánětlivé, vyživující a ochranné. U nás používáme například ověřený horký nápoj EL-ELÁSTICO, který normalizuje pohybový aparát.

Tyto 3 kroky opakujeme až do vymizení pohybových problémů. Pojďme si to tedy zopakovat:

 • Rozhýbání postiženého místa (zhruba 15 minut).
 • Vodní koupel, nejlépe vana nebo bazén. (Voda nesmí přesáhnout 30 stupňů, pobyt ve vodě musí být delší než 30 minut.
 • Vypít teplé EL-ELÁSTICO a pravidelným popíjením vytvořit v těle hladinu účinných látek, které zkrátí dobu regenerace.
Celý článek

kloubní rozcvička

 

Kdo je každé ráno ztuhlý, ať zvedne ruku a přidá se do party, která dennodenně cvičí kloubní rozcvičku. V čem vám to pomůže? Budete si lépe zavazovat boty, lépe se vám poběží na autobus, prokrvíte si mozek, tím vám to bude lépe myslet, prokrvíte oblast kloubů, tím omezíte bolestivost a hlavně, budete mít lepší náladu. Tak pojďte do toho.

 

Napište mi do komentářů, zda Vám tato kloubní rozcvička pomohla?

 

Celý článek

Co způsobuje, že jsme zdraví a šťastní?

 

Co nás udržuje šťastnými a zdravými, když procházíme životem? Pokud si myslíte, že jde o slávu a peníze, nejste sami – ale podle psychiatra Roberta Waldingera jste na omylu. 

Jako pokračovatel 75 let staré studie o vývoji dospělých má Waldinger bezprecedentní přístup k údajům o skutečném štěstí a spokojenosti. V této přednášce se podělí o tři důležité poznatky, které se ze studie naučil, a také o některé praktické moudrosti, jak si vybudovat plnohodnotný a dlouhý život.

 

Celý článek

Chemikálie v kosmetice zvyšují riziko rakoviny prsu

Podle výzkumu provedeného vědci spolupracujícími se Silent Spring Institute, která se zabývá výzkumem rizika rakoviny prsu, mohou některé látky přidávané do potravin a kosmetiky zvýšit riziko rakoviny prsu, protože ovlivňují hormonální rovnováhu žen.

Podle vědců zvyšuje riziko rakoviny prsu několik stovek látek, které jsou v našem prostředí v 21. století zcela běžné. Ovlivňují hormonální rovnováhu žen, zvyšují hladinu mj. estrogen a progesteron.

„Souvislosti mezi estrogenem, progesteronem a rakovinou prsu jsou dobře zdokumentovány,“ vysvětluje Ruthann Rudel, spoluautor publikace, a dodává: „Měli bychom si tedy dávat velký pozor na chemikálie v různých produktech, které zvyšují hladiny těchto hormonů v těle.

Vědci analyzovali data více než 2 000 látek, které získala americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v rámci programu ToxCast. Bylo zkontrolováno, do jaké míry je daná látka škodlivá. Ukázalo se, že až 296 sloučenin zvyšuje množství estradiolu (forma estrogenu) nebo progesteronu v buňkách pěstovaných v laboratoři. Některé z těchto sloučenin jsou přítomny v každodenních produktech, vč. barev na vlasy, deodorantů, zpomalovačů hoření ve stavebních materiálech a nábytku a jako zemědělské pesticidy v potravinách.

Dosud není přesně známo, jak tyto sloučeniny provokují buňky k produkci více hormonů. Předpokládá se, že mohou aktivovat některé enzymy, jako je aromatáza, na které jsou zaměřeny některé protirakovinové léky.

Není náhoda, že jedna z nejběžnějších metod léčby rakoviny prsu spoléhá na léky zvané inhibitory aromatázy, které snižují hladiny estrogenu v těle. Zbavují buňky přístupu k hormonům, které potřebují pro růst, vysvětluje Ruthann Rudel a dodává: ’’Ženy jsou denně vystaveny mnoha různým chemikáliím z různých zdrojů a expozice se sčítá.’’

Podle výzkumníků může stažení sloučenin, které jsou nebezpečné pro zdraví, snížit výskyt tohoto typu rakoviny. Zde je příklad. Studie Iniciativy zdraví žen z roku 2002 zjistila, že hormonální antikoncepce je spojena s vyšším rizikem rakoviny prsu. Mnoho žen tento typ léčby ukončilo a počet případů klesl.

Právě představená studie ukazuje, že skupina dnes používaných látek má schopnost manipulovat s hormony, které zvyšují riziko rakoviny.

Podle autorů je ochrana zvláště důležitá v kritických životních okamžicích, například během puberty, přechodu nebo těhotenství, kdy prsní tkáň prochází významnými změnami. Podle vědců existují způsoby, jak zlepšit rizikové faktory a nedostávat tak chemikálie do organismu. Zejména to je pravidelné umývání podpaží (v létě i několikrát za den) obyčejnou vodou, místo stříkání toxických deodorantů.

 

Podělte se o svůj názor. Jak vnímáte chemikálie v kosmetických přípravcích a potravinách?

 

Celý článek

Chcete jíst probiotika, ale nemáte rádi jogurt? Vyzkoušejte tyto alternativy

Kromě zdravých dávek vápníku a bílkovin je jogurt hlavním zdrojem probiotik, „dobrých“ živých bakterií a kvasinek. Proč jsou tak užitečné? Správná rovnováha bakterií ve střevech zlepšuje trávení, blokuje nebezpečné organismy, které mohou způsobovat infekce, a posiluje náš imunitní systém. Pomáhá také tělu vstřebávat životně důležité živiny z jídla.

Co vědět o probiotikách
Na rozdíl od vitamínů neexistuje žádný doporučený denní příjem probiotik. Obecnou zásadou, je přidat do každodenní stravy některá jídla s probiotiky.

Příznivě působící bakterie klasifikujeme jako probiotika. Lactobacillus a Bifidobacterium jsou hlavní nalzené bakterie v mléčných výrobcích, z nichž každý obsahuje různé kmeny. Na etiketách potravin jsou Lactobacillus a Bifidobacterium často zkráceny jako L. nebo B. a poté kombinovány s názvem konkrétního kmene. Kmen acidophilus v bakterii Lactobacillus je tedy zapsán jako L. acidophilus.

Hledání probiotik mimo jogurt
Co když nejste jogurtový nadšenec, nebo prostě chcete více možností? Naštěstí mnoho dalších potravin vám také naservíruje pořádnou dávku dobrých bakterií. Potraviny obsahující probiotika mohou mít různou konzistenci a chuť, takže je velmi pravděpodobné, že jich najdete hned několik podle svého vkusu.

Kefír

Tento nápoj je řidší než jogurt. Obvykle se vyrábí z živočišného mléka, ale můžeme nalézt i alternativu k mléčným výrobkům, jako je kokosový nebo rýžový kefír. Do kefíru si můžete pro vylepšení chuti přidat přísady jako je skořici, vanilku nebo perníkové koření. Je to také vynikající základ pro smoothie.

Kimchi

Kimchi je pikantní, načervenalé kvašené zelné jídlo připravené ze směsi česneku, soli, octa a chilli papriček. Často se podává samostatně nebo ve směsi s rýží nebo nudlemi. Můžete jej také přidat do míchaných vajec nebo na brambory. Najdete ho ve většině obchodů s potravinami se zdravou výživou, nebo na asijských trzích.

Kombucha

Tento fermentovaný čajový nápoj má jemnou chuť. Kombucha obsahuje kofein srovnatelný s některými jinými čajovými nápoji. Kombucha se nyní vyrábí již průmyslově a některé značky přidaly cukr, proto vždy zkontrolujte štítek a vyvarujte se čehokoli s více než 5 gramy cukru na porci.

Miso

Populární pasta v japonské kuchyni, miso se vyrábí ze sójových bobů kvašených s hnědou rýží. Má silnou, slanou chuť. Použijte jej jako omáčku, namažte na toast nebo ho přidejte do marinád na ryby, maso a zeleninu.

Kvašené okurky

Kvašáky obsahují zdraví prospěšné a pro bezchybné fungování organismu nezbytné látky včetně enzymů, vitamínů, minerálů a stopových prvků, aminokyselin, mastných kyselin a organických kyselin. Podobně jako zelenina obsahují také antioxidanty a antimutagenní látky, jednoduché cukry, fruktooligosacharidy a vlákninu. V neposlední řadě je třeba zmínit příznivě působící střevní bakterie, které patří k tomu nejcennějšímu, co probioticky kvašená zelenina nabízí.

Kysané zelí

Zamíchejte ho do salátů nebo jej kombinujte s běžnou přílohou. Výborně se hodí k masovým pokrmům. Vždy volte syrové nebo nepasterizované kysané zelí. Obsahuje více probiotik než komerční kysané zelí, které ztrácí velkou část svých bakterií pasterizací.

Tempeh

Tempeh je vyrobený z fermentovaných sójových bobů, má pevnější strukturu než tofu. Je to oblíbená náhražka masa – zkuste ho orestovaný na špejli s brambory, nebo přidejte do těstovinového salátu.

 

Napište mi do komentářů, jaké jsou Vaše nejčastější náhrady jogurtu?

Celý článek

9 tipů pro rychlé zotavení se z chřipky

 

Chřipka je vysoce nakažlivá virová infekce. Příznaky chřipky obvykle trvají asi týden, ale nejzávažnější příznaky se vyskytují pouze dva až tři dny (i když to může vypadat jako věčnost). Únavu, slabost a kašel můžete pociťovat i další týden poté, co se uzdravíte.
Jakákoliv pomoc v tomto chřipkovém období je k nezaplacení. Zde je 9 tipů, které vám pomohou rychleji se zotavit.

1. Zůstaňte doma
Vaše tělo potřebuje čas a energii k boji proti viru.
Možná budete v pokušení vyrazit na nákup do obchodu, nebo dohnat týdenní úklid a začít prát, ale udělali byste špatně. Zůstaňte doma a odkládejte všechny úkoly, dokud se nezačnete cítit lépe.
Kromě toho, že vám to pomůže zotavit se, zabráníte tím také šíření chřipky na ostatní lidi ve vaší komunitě, nebo na pracovišti. Chřipka může být nebezpečná pro seniory a malé děti, takže je důležité, abyste se vyvarovali kontaktu s ostatními, když jste nakažliví.

2. Hydratovat
Jedním z příznaků chřipky je vysoká horečka, která může vést k pocení. Možná máte také potíže se zvracením nebo průjmem. Vaše tělo potřebuje v tomto období spoustu tekutin.
Nejlepší je voda, ale můžete také pít bylinné čaje nebo čaj s medem. Ty mohou mít uklidňující účinek na vaše příznaky a zároveň vás udržují hydratované. Dvě věci, kterým byste se měli vždy vyhnout, jsou alkohol a kofein.

3. Spěte co nejvíce
Spánek je nejlepší lék pro vaše tělo při boji s chřipkou. Sledování televize stočení do klubíčka není špatný nápad, ale všeho s mírou, hlavně žádné dlouhé ponocování.
Jděte spát dříve než obvykle. Můžete si také zdřímnout během dne, aby vaše tělo mělo více času na zotavení.
Odpočinek a spánek také snižuje riziko závažných chřipkových komplikací, jako je zápal plic.

4. Usnadněte si dýchání
Může být obtížné spát s ucpaným nosem a kašlem. Vyzkoušejte tyto tipy, jak dýchat snadněji a lépe se vyspat:
• Pomocí dalšího polštáře podepřete hlavu.
• Spěte v místnosti se zvlhčovačem vzduchu, nebo alespoň s otevřeným oknem.

5. Jezte zdravá jídla
Možná vás láká utopit nemoc v misce zmrzliny a pytlíku bramborových lupínků, ale vaše tělo potřebuje lepší výživu, aby se vzpamatovalo z chřipky.
Čerstvé ovoce a zelenina poskytují důležité vitamíny, minerály a antioxidanty, které posilují váš imunitní systém v boji proti viru.
Možná nemáte moc chuť k jídlu, ale přesto je důležité jíst pravidelně, abyste si udrželi sílu na boj, který ve Vás probíhá.

6. Užívejte léky

Některé léky se používají k řešení konkrétních příznaků, jako je ucpaný nos, zatímco jiné léčí mnoho příznaků chřipky najednou.
Úleva od bolesti – tyto přípravky pomáhají snižovat horečku, bolesti hlavy a bolesti těla. Mezi příklady patří ibuprofen.
• Přípravky potlačující kašel , jako je dextrometorfan (Robitussin), lze použít k uklidnění suchého kašle.
• Expektoranty (Ambroxol, Bromhexin)  pomáhají uvolňovat hustý hlen a jsou užitečné při vlhkém kašli, který produkuje hlen.
• Antihistaminika mívají sedativní účinky, mohou Vám pomoci usnout a také snižují otok sliznice.

Ujistěte se, že jste si vždy přečetli příbalovou informaci, abyste se dozvěděli správnou dávku pro každý typ léku a abyste se ujistili, že omylem nekombinujete nevhodné léky. Děti a dospívající do 16 let by nikdy neměli užívat aspirin na chřipku kvůli riziku vážného stavu nazývaného Reyeův syndrom.

7. Zkuste bezinky
Bezinky se po stovky let používají při léčbě nachlazení a chřipky.
V jedné placebem kontrolované studii zaznamenali lidé s chřipkou, kteří konzumovali bezinkovou pastilku čtyřikrát denně, snížení horečky, bolesti hlavy, svalů, ucpaného nosu a kašle po 48 hodinách.
V jiné studii 60 lidí s příznaky chřipky, požívali 15 mililitrů bezinkového sirupu čtyřikrát denně, došlo ke zlepšení symptomů o čtyři dny dříve než lidé, kteří užívali placebo.
Bezové tinktury a sirupy jsou k dostání v obchodech nebo online. Syrové bezinky byste neměli jíst, protože mohou způsobit nevolnost, zvracení a průjem. Pamatujte, že bezinky jsou pouze doplňkovou terapií.

8. Dejte si lžíci medu na uklidnění kašle
Med je celkem běžný přírodní prostředek na uklidnění bolesti v krku nebo kašle. Míchání medu s čajem je skvělý způsob, jak zůstat hydratovaný a zároveň léčit příznaky chřipky.
Vědci zjistili, že dávka medu byla při potlačování kašle účinnější, než běžné léky potlačující kašel u dětí ve věku od dvou do 18 let s infekcemi horních cest dýchacích.
Jedna věc, kterou je třeba poznamenat, je, že byste neměli dávat med dětem mladším než jeden rok.

9. Zůstaňte pozitivní
Často zapomínáme, jak moc naše emoce a postoje ovlivňují to, jak se fyzicky cítíme. I když možná nebudete schopni uvolnit ucpaný nos nebo snížit horečku pozitivními myšlenkami, udržování pozitivního přístupu během nemoci vám může pomoci při celkovém uzdravení.

Sečteno a podtrženo
Nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste se zotavili z chřipky, je pořádně se vyspat, odpočívat a pít hodně tekutin. Pokud příznaky chřipky nezachytíte brzy a hrozí vám závažné komplikace, můžete si nechat předepsat od doktora antivirotikum, které pomůže zkrátit čas trvání vašich příznaků.

Většina příznaků chřipky odezní do jednoho až dvou týdnů. Pokud se vaše příznaky chřipky začnou zlepšovat a poté se rychle zhoršovat, nebo po dvou týdnech neustoupí, obraťte se na svého lékaře.

 

Napište mi do komentářů, jestli jste už letos chřipku prodělali a co Vám na ni nejvíc zabralo?

 

Celý článek