Teď si přečtu

Jak zůstat pozitivní v obtížných dobách?

Říci, že žijeme v náročné době, zní jako podhodnocené klišé. V posledních měsících vyvolaly zprávy o pandemii, ekonomických potížích a hořkých politických debatách obrovskou úzkost a smutek.

Když se však lidé ohlédnou za svým životem, jsou to obvykle ty nejobtížnější výzvy, které jim dávají novou perspektivu a způsobují největší růst. Samozřejmě, uprostřed krize to tak není. Existují však kroky, které můžete podniknout, abyste se vyrovnali s obtížemi. Stačí využít techniky z oblasti pozitivní psychologie.

Jak vám může pozitivní psychologie pomoci v „blbé“ době?

Zpočátku se pozitivní psychologie zaměřovala hlavně na získávání odměn, díky nimž se lidé cítili spokojenější. Psychologové si ale brzy uvědomili, že tento druh štěstí, závisí spíše na prchavých zážitcích, než na trvalejším pocitu spokojenosti. Výsledkem je, že se celá oblast přesunula do nových sfér. Aby se docílilo podpory dlouhodobé spokojenosti a pohody, je lepší zůstat otevřený celé škále emocionálních zážitků, dobrých i špatných. Protože pokud se emocionálně budete bránit špatným zážitkům – emocionálně je tlačit před před sebou, místo toho, abyste je bez nějakého odmítání prožili, tak si tím ve skutečnosti zvyšuje psychologické utrpení.

„Pozitivní psychologie není o popření obtížných emocí.“ Jde o otevření se tomu, co se děje tady a teď, a kultivaci a vychutnávání dobra ve vašem životě, “říká Ron Siegel, PsyD, odborný asistent psychologie na Harvardské lékařské fakultě.

Pokud si například osvojíte zvyk každý den s vděčností spočítat své pozitivní stránky života, které máte i po bolestivé události, jako je ztráta zaměstnání nebo smrt a k tomu začnete pomáhat ostatním, i když sami bojujete, můžete zásadním způsobem posílit z dlouhodobého hlediska svoje vnitřní štěstí a spokojenost a tím získat dlouhodobou perspektivu do svého života.

Rostoucí důkazy naznačují, že techniky pozitivní psychologie mohou být skutečně cenné v době stresu, zármutku nebo jiných obtíží. Mohou vám také pomoci rozvíjet odolnost, abyste snáze zvládali potíže, a rychleji se mohli odrazit po traumatických nebo nepříjemných událostech. Zde jsou tři pozitivní psychologické postupy, které můžete vyzkoušet.

Buďte všímavější

Všímavost je praxe záměrného soustředění vaší pozornosti na přítomný okamžik (procházka lesem, jízda na kole,… nepřemýšlet nad jinýma věcma, než těma, které právě fyzicky dělám) a jejího přijetí bez soudu. Naučit se žít více v přítomnosti je obzvláště užitečné, když je budoucnost nejistá. Ukázalo se, že formální programy snižování stresu založené na všímavosti pomáhají snižovat fyzické a psychologické příznaky u lidí, kteří čelí různým výzvám, včetně rakoviny a chronické bolesti.

Sdílejte nějakou laskavost

Výzkum naznačuje, že lidé, kteří dobrovolně věnují svůj čas dělání laskavosti, mají tendenci být šťastnější. Ti, kdo neplánovaně rozdávají svoji laskavost, dosahují zpětně mnohem většího láskyplného života. Vyzkoušejte toto cvičení: Pokud máte volné odpoledne, udělejte to jinak, než obvykle. Udělejte něco shovívavého (například běžte uklidit nepořádek ve Vaší ulici). Udělejte něco, co pomůže vaší komunitě nebo jiné osobě (například zavolejte nebo napište starší osobě). Všimněte si, jak se cítíte, když jste to právě udělali, jak se cítíte v následujících hodinách a dnech?

Procvičujte vděčnost

Vděčnost, je pocit vnitřního ocenění za to, co dostáváte, ať už hmotné nebo nehmotné. S vděčností uznáváte dobrotu a pozitivum ve svém životě (nebrat věci jako samozřejmost, ale s vděkem a vědomím, že generacím před námi, které pracovaly stejně pilně jako my, se takového blahobytu dnešní doby nikdy nedostávalo). Vedení deníku vděčnosti – zapisování věcí, za které jste vděční – vám umožní lépe si uvědomit, kdy se věci mají dobře.

 

Řekněte mi, jak se v této době cítíte?

 

Celý článek

Zrozeno k pohybu: Lidské srdce se vyvinulo tak, že prostě potřebuje cvičení

Mezinárodní studie o lidoopech a lidech z různých společenských vrstev ukazuje, jak lidské srdce reaguje na fyzickou aktivitu.

Evoluce

Unikátní studie, která porovnávala srdce afrických lidoopů, původních Středoameričanů, ragbistů a nesportujících lidí, vnáší nové pohledy na vývoj a přizpůsobivost lidského srdce. Zjištění mají velice důležitá praktické poselství.

„Posilují důležitost pravidelné rychlé chůze, běhání nebo jiné kondiční aktivity po celý život. Je to důležité proto, abyste zůstali zdraví, jak stárnete, “říká hlavní autor studie Aaron L. Baggish, ředitel v laboratoři zaměřující se na výkon srdečního svalu ve všeobecné nemocnici v Massachusetts.

Studie publikovaná 1. října 2019 ve sborníku Národní akademie věd zahrnovala lidoopy (gorily a šimpanze) a čtyři různé skupiny mužů: neaktivní muži, vytrvalostní běžci, ragbisti a indiáni z Copper Canyonu. Všichni podstoupili scan srdečních funkcí pomocí ultrazvuku během různých činností. „Skupiny byly konkrétně vybrány tak, aby nabízely vodítko k fungování srdce z evolučního hlediska“. Říká Baggish.

Šimpanzi vs. prvobytně pospolní lidé

Šimpanzi, naši nejbližší evoluční příbuzní, tráví většinu dne krmením a odpočinkem, proložené krátkými záchvaty lezení a boje. Tato krátká, ale intenzivní námaha vytváří tlak v komorách srdce, což má za následek silnější a tužší stěny. Naproti tomu naši dávní předkové, museli lovit a sbírat jídlo, aby přežili. To vyžadovalo, aby chodili a běhali na dlouhé vzdálenosti. Jak vývoj postupoval, v době zemědělství bylo zapotřebí stejné fyzické výdrže při orbě, pěstování a sklizni jídla. Ve výsledku se lidské srdce vyvinulo tak, aby mělo tenčí stěny a bylo pružnější. Komory srdce se mírně zvětšily a také se dokázaly mírně otočit (podobně jako vyždímaný ručník), což pomáhá uvolňovat více krve ven a zpět do srdce.

Srdce

Tarahumarští indiáni, kteří žijí v Copper Canyonu v Mexiku, jsou jednou z mála civilizací, které zůstávají do značné míry nedotčeny. „Vedou to, co antropologové označují jako životní styl obživy, který vyžaduje celodenní procházky, běhání a další pohyb. Jejich srdce ukazují, čistý evoluční vývoj.“ Říká Baggish. Oproti tomu, vaše srdce se také přizpůsobuje po celý život v závislosti na tom, jaký typ cvičení děláte – nebo neděláte.

Levá hlavní čerpací komora srdce, odráží typ činnosti, kterou člověk obvykle dělá. Levé komory vytrvalostních běžců byly delší, větší a nadprůměrně elastické (a proto si poradí s velkým objemem krve). Na druhé straně srdce ragbistů, byla více přizpůsobena krátkým, intenzivním cvičením, které odrážejí jejich silový trénink. Stěny jejich levé komory byly silnější a méně pružné, což jim umožňovalo lépe zvládat silovou výbušnost, než dlouhé tratě.

Skupina mužů, která necvičila, byla nakonec nejdůležitější částí příběhu o zdraví, říká Baggish. Všichni tito muži neměli ve svých 20-30 letech žádné tradiční rizikové srdeční neduhy, jako je vysoký krevní tlak, ale jejich netrénovaná srdce vypadala více opičí. Měla silnější a méně pružné stěny.

„Pokud nevykonáváte žádnou fyzickou aktivitu, netlačíte denně do srdce a cév velké množství krve. Srdce i cévy začínají tuhnout,“ vysvětluje Dr. Baggish. Vytváří začarovaný kruh: „Čím méně se budete hýbat, tím méně budete moci cvičit, abyste byli zdraví“.

Cvičení, prevence vysokého tlaku

Nové poznatky naznačují, že proces vývoje vysokého krevního tlaku se uvádí do pohybu roky předtím, než je poprvé detekován v ordinaci lékaře. Bohužel pouze asi 20% dospělých dosahuje doporučených 150 minut fyzické aktivity týdně se střední intenzitou. A asi třetina dospělých má vysoký krevní tlak.

Výšlap

I když je lepší cvičit po celý život, nikdy není pozdě začít. Pro mnoho lidí je přechod od sedavého životního stylu k aktivnímu obtížný a vyžaduje skutečný posun v chování. „Ale čím více můžeme lidem pomoci pochopit základní příčiny a důsledky jejich volby, tím lépe se jim povede,“ říká Dr. Baggish. Zdroj: Harvard

Co Váš pohyb v době pandemie? Bojíte se zvýšené fyzické námahy?

Celý článek

Za 90 dní vás naučím, co vás ve škole nanaučili za celý život

Proč se jen na základní škole nevyučuje lidská výživa? Protože je to složité? Neřekl bych…

Existují tvrdá fakta, bez kterých se v běžném životě neobejdete – pokud je budete znát, váš život se stane mnohem efektivnější. Budete vědět, po čem v regále sáhnout a co nechat ležet.

Největší benefit shledávám v tom, že budete umět řídit svoji imunitu, která je v dnešní době zásadní. Jíst stravu, která ve vás nevyvolá zánětlivé procesy a nastavit si jídelníček pro optimální hmotnost je s ohledem na zdraví každého jedince zásadní.

Proto vás zvu do mého programu, kde vás za 90 dní naučím, co vás ve škole nenaučili za celý život ->> 

 

Celý článek

Jak číst v očích

Oči, které se skládají z více než dvou tisíc fungujících dílů, jsou druhou nejsložitější částí našeho těla (první místo náleží mozku). Jejich základní funkce, schopnost vidět, je považována za nejdůležitjěší ze smyslů. Význam očí ale přesahuje daleko za hranici jejich fyziologické role.

Již od starověku byly oči předmětem obdivu a strachu současně. Schopnost zhypnotizovat osobu, která se do nich upřeně zadívala, jen posílila všeobecně rozšířenou víru, podle níž jsou důležitým a mocným nástrojem zlých sil. Strach z uhranutí dětí, dospělých, dobytka a dokonce i úrody na polích je jednou z nejstarších a celosvětově nejrozšířenějších pověr. 

Nicméně starověcí Egypťané spolu s příslušníky dalších kultur věřili v pozitivní, ochranné a léčebné účinky očí. Horovo oko, které se poprvé objevuje před více než pěti tisíci lety, je jedním z nejstarších dochovaných pozitivních zobrazení oka – symbolizuje ochranu i sílu současně. 

Ať již v uhranutí věříme nebo ne, přikládáme očím nesmírný význam. Oči jsou zpravidla první, nač se zahledíme, když potkáme někoho známého. Jedná se o nejsnáze rozeznatelnou část lidské tváře. Právě proto se pro utajení identity po staletí používala maska na oči. 

Oči považované za okno do duše či za její zrcadlo, vyjadřují celou škálu lidských citů – lásku, nenávist, vztek, žárlivost, touhu, lítost nebo bolest. Očima se lze smát stejně jako plakat. A pokud víte, co v nich máte hledat, dokáží vám prozradit mnohé o zdravotním stavu. Již v počátcích tak mohou upozorňovat na řadu potíží, které skutečná diagnostika ještě dlouho dopředu nemůže odhalit.

KURHY POD OČIMA

Když spatříme člověka s kruhy pod očima, předpokládáme zpravidla, že se jedná o důsledek nedostatku spánku – nebo nadměrného požívání alkoholu. Vždy to ale nemusí být pravda. Mnozí z nás mají kruhy pod očima i tehdy, když spí osm hodin denně.

Ve skutečnosti může většina z nás vinit z vlastních tmavých kruhů pod očima rodiče. Všichni máme pod očima tenkou pokožku, ale někteří z nás ji zdědili ještě tenčí a průsvitnější než ostatní. Čím tenčí a průsvitnější pokožka je, tím větší je pravděpodobnost, že v ní kolem očí spatříme namodralé žilky. Do hry ale vstupují i další faktory. Tmavé kruhy kolem očí mohou být například signálem prozrazujícím mnohé o hormonálním stavu žen. Řada žen v době menstruace nebo těhotenství bledne, v důsledku čehož jsou žilky kolem očí viditelnější než normálně. Některé léky (například Aspirin, Coumandin a další jež snižují srážlivost krve) dokáží roztahovat cévky pod očima, kvůli čemuž jsou tyto cévky a s nimi i „kruhy“ nápadnější

Kruhy pod očima mohou rovněž signalizovat přítomnost některých onemocnění – nejčastěji se jedná o ekzémy a alergie.

VAKY POD OČIMA

Napuchlé váčky pod očima mohou svědčit o depresi. Totéž mohou způsobovat i další faktory. Patří mezi ně menstruace, těhotenství, příliš velký příjem soli a některé léky (například antidepresiva nebo antikoncepční léky). Vaky pod očima ale mohou být právě tak příznakem dehydratace způsobené alkoholem. Tělo nám jejich prostřednictvím sděluje, že příliš pijeme. Tekutiny se kolem očí shromažďují nejčastěji když spíme. Právě proto míváme vaky pod očima často bezprostředně po probuzení.

Vaky pod očima jsou rovněž častým varovným příznakem hypotyreózy – nedostatečně fungující štítné žlázy.

OČI PODLITÉ KRVÍ

když vidíte člověka s krví podlitýma očima, pomyslíte si možná, že buď právě přebral nebo nedávno brečel. A můžete mít docela pravdu. Ve chvíli, kdy si „můžete vyplakat oči“ se rozšiřují drobné cévky v očích a zpravidla praskají. Přílišné pití alkoholu mívá podobný výsledek.

Krví podlité oči rovněž signalizují, že trpíte zimou nebo máte alergii. Pokud ale zůstanou stejné několik dní a současně užíváte léky proti srážlivosti krve, ukazuje to na nepříznivou reakci. Tyto léky mohou způsobit krvácení v očích (stejně jako v jiných částech těla).

ŽLUTÉ OČI

Pokud bělma zežloutnou, může člověk získat vzhled vetřelce. Žluté oči jsou signálem upozorňujícím na žloutenku – onemocnění, pro němž se kůže a oči barví do žluta kvůli příliš velkému množství bilirubinu v krvi. Žluté oči často upozorňují na vážné poškození jater, jako jsou hepatitida, cirhóza nebo rakovina. Může se jednat i o signál varující před rakovinou slinivky břišní, anémií a žlutou horečkou (tropická nemoc přenášená bodnutím komárů).

 

 

 

Celý článek

Desatero komplikací nadváhy a obezity

Většina světa nadále přibývá na váze a vystavuje se tak zbytečným zdravotním rizikům. Posledních několik desetiletí přineslo výrazné zvýšení příjmu tučných jídel, sedavosti, pracovního stresu a soustředění se na stálý pracovní pokrok nejen zdravotní problémy, ale i nehezkou postavu.

Mnoho lidí nyní akceptuje nošení dalších 15 kilogramů nadváhy jako obvyklé. Zvyšují si tím riziko cukrovky a další nemoci doprovázející obezitu. Odborníci na úmrtnost předpokládají, že dnešní baculaté děti budou žít kratší život než jejich rodiče.

Téměř dvě třetiny dospělých trpí nadváhou nebo obezitou. Většina z nich si je vědoma toho, že jejich proporce jsou abnormální nebo nebezpečné, ale jen málokdo s tím něco dělá. Cvičení a udržování vyvážené stravy vyžaduje sebekázeň, což je vzácná lidská vlastnost. Lidé, kteří trpí obezitou, musí být motivováni zevnitř. Zde vám předkládám výčet rizik, které způsobuje nadváha.

1. Dýchání se stává obtížným
Nadměrný tuk omezuje expanzi hrudní klece a ponechává méně prostoru pro bránici. Většina obézních lidí se při plnění nejjednodušších každodenních úkolů vysoce zadýchává, často se musí posadit k odpočinku i po výstupu krátkých schodů. Porucha dýchání je jedním z mnoha, jak obezita ovlivňuje kvalitu života.

2. Chůze je namáhavá
Většina tlustých lidí zanedbává chůzi. Představte si, že po celý den nosíte s sebou pytel brambor! Nadváha přispívá k přetěžování kyčlí, kolen a chodidel. Někteří odborníci tvrdí, že obezita je jednou z příčin osteoartrózy, a uvádí, že přetučnělost má za následek degeneraci chrupavky v kloubech.

3. Vázání bot se stává výzvou
Pro obézní jedince se stává mnoho každodenních úkolů zatěžující. Vím o jedné ženě s nadváhou, která musí chodit napedikúru, protože nemůže dosáhnout na své nohy. Nenosí punčochy a všechny její boty jsou navlékací. Zhubnutí několika kilogramů by jí velice usnadnilo život.

4. Srdeční choroby jsou běžné
Život s nadváhou způsobuje neprůchodnost, přetížení a oslabení. Nadměrný tuk vyvíjí tlak na srdce, plíce a další vnitřní orgány. Mnoha způsoby připravuje o energii a kvalitu života. Lidé s nadváhou mají zvýšený výskyt srdečních chorob a mrtvice. Každý den, kdy si udržujete nadváhu je den, kdy se vám může rozvinout další nemoc.

5. Pravděpodobnější předčasná smrt
To, že obézní lidé umírají mladší, je dobře zdokumentováno. Znáte nějaké obézní lidi, kteří dosáhli věku 90, 95 nebo dokonce 100 let? Baculatý jedinec to zřídka dotáhne tak daleko. Životy tlustých lidí jsou zkráceny, protože často trpí nemocemi!

6. Kvalita života je špatná
Život s lapáním po dechu a časté posezení v čekárnách lékařů není nic příjemného. Jistě, moderní medicína se svými pilulkami na krevní tlak, léky na cholesterol, vložením stentu, implantací kardiostimulátoru, transplantací orgánů, náhradami kloubů a podobně může prodloužit život na překvapivě dlouhou dobu, ale to neříká nic o kvalitě života. Obezita nespočetným způsobem snižuje životní standard lidí a výsledkem je neštěstí a deprese, které jsou často kompenzovány sladkostmi, což problém ještě zhoršuje.

7. Bolest zad
Poměrně velký počet obézních lidí trpí chronickým onemocněním zad. Chiropraktici a lékaři, kteří se zabývají onemocněními zad, důsledně doporučují hubnutí a posilování svalů v oblasti břicha a zádových partií.

8. Tělo vyrábí kameny
Se zvýšenou hmotností se mnoho lidí musí pravidelně vypořádat s putováním, nebo odstraňováním ledvinových a žlučových kamenů. Při správné stravě se však těmto bolestivým zkušenostem lze vyhnout. Vyvážený režim syrové zeleniny, vláknitého ovoce, libové drůbeže, ryb bohatých na omega-3, mléčných výrobků s nízkým obsahem tuku, mírná nebo žádná konzumace cukru, kávy a čokolády, dostatečný příjem čisté vody – bude znamenat konec vytváření kamenů.

9. Nástup deprese
Mnoho korpulentních lidí neví, co je to mít dobrý pocit, protože jejich nadváha takový stav nedovoluje zažít. Deprese je komplikovaná, ale může částečně vyplývat ze stresu způsobeného nerovnováhou tělesné chemie, pocitem neatraktivity, společenskou izolací, nenacházením partnera a dalšími faktory. Nadváha většinou tento proces spouští.

10. Cukrovka je téměř jistota
Na světě již začala epidemie cukrovky typu 2 a odborníci očekávají její zhoršení. Obezita a nedostatek pohybu přímo přispívají ke vzniku tohoto onemocnění. Jakmile je diagnostikována cukrovka, je život diabetika navždy změněn.

 

Napiště mi do komentářů, co děláte pro to, abyste neměli nadváhu vy?

Celý článek

Puškvorec obecný – vhodný pro vyvolání vylučování žaludečních šťáv a žluči

Puškvorec se aplikuje hlavně při žaludečních potížích, protože podporuje látkovou výměnu, působí příznivě na tvorbu trávicích šťáv, má zklidňující účinek na křečovité bolesti a zároveň působí i desinfekčně a močopudně.

Dříve se z kořene vyráběl žaludeční likér. Puškvorec má uklidňující účinek a působí antidepresivně, utlumuje astmatické záchvaty a celkově má pozitivní účinek na stav zesláblých lidí (ve stáří, po nemoci, po operaci, ozařování, chemoterapii atd.), v některých případech působí i výrazně protialergicky.

Používá se i zevně ve formě koupelí proti revmatismu, na ekzémy, na omývání špatně se hojících ran nebo jako celkově posilující prostředek.

V gastronomii byly od středověku oddenky využívány k okořenění sladkých pokrmů a kompotů v indické a islámské kuchyni. V Evropě i Americe býval kandován. Z velmi mladých výhonků lze připravit salát k povzbuzení chuti.

Přípravky z puškvorce vyvolávají vylučování žaludečních šťáv a často i žluči. Podporují tím chuť k jídlu a trávení.

 

Napište mi do komentářů, jaké zkušenosti máte s touto léčivkou vy?

 

Celý článek

Plod které rostliny má výrazný vliv na snížení alergických projevů?

V tradiční čínské medicíně se používají plody kustovnice čínské (goji) již po staletí. Je využívána zejména jako doplněk stravy, nebo se připravuje v podobě čaje.

Kromě plodů se využívají i ostatní části rostliny – listy, kůra a kořeny. V Číně se tato rostlina považuje za léčivou potravinu, která podporuje dlouhověkost, vitalitu a sexuální potenci.

Věda a výzkum

Plody rostliny obsahují silné antioxidanty – díky jejich schopnosti neutralizovat volné radikály (vznikají jako vedlejší produkt dýchání a jsou považovány za hlavní příčinu stárnutí a degenerace organismu) pomáhají zabraňovat poškození buněk a následnému stárnutí organismu.

Díky nedávným výzkumům plodů kustovnice čínské se zjistilo, že podporují imunitní systém a redukují množství antigenů, které souvisejí s alergickými onemocněními. Snižují krevní tlak, zlepšují tvorbu krve (stimulují tvorbu bílých a červených krvinek), mají příznivý vliv na zrak a funkci jater.

Často se aplikuje při nemocích, kde je vedlejším symptomem žízeň (v raných stadiích cukrovky a tuberkulózy), dále se využívá při závratích, snížené ostrosti zraku nebo chronickém kašli.

Goji je výborná do ovocných salátů pro osvěžení chuti.

Plody kustovnice čínské jsou označovány jako léčivé ovoce. Většina léčivých účinků však ještě není vědecky potvrzena.

V roce 1890 se v německé odborné literatuře objevila informace, že obsahují jedovaté alkaloidy. Později bylo vědecky prokázáno, že hladina alkaloidů je hluboko pod hranicí nebezpečí pro člověka a zvířata. Dnes se v zemích Evropské unie plody nebo výtažky z této rostliny prodávají v lékárnách a zdravých výživách, jako schválený certifikovaný doplněk stravy.

 

Napište mi do komentářů, jaké zkušenosti máte s kustovnicí čínskou (goji) vy?

 

Celý článek

7 zdravotních výhod vitamínu C

Vitamín C je jedním z nejpopulárnějších mikroživin. Díky své úloze funguje jako posilovač imunitního systému a zdroj energie. Říká se také, že dokáže aktivovat štěstí. V tomto článku zkoumáme 7 hlavních zdravotních výhod vitamínu C, díky kterým si vysloužil tak skvělou pověst.

Říká se také, že vitamín C dokáže aktivovat štěstí.

Vitamín C je již mnoho let považován za nezbytný pro výživu každého člověka, zejména námořníků, kteří byli oběťmi kurdějí a mnoha dalších nemocí spojených s nedostatkem ovoce a zeleniny.

Kyselina askorbová nebo-li vitamín C je jedním z nejdůležitějších ve vodě rozpustných vitamínů. Je nezbytný pro biosyntézu kolagenu, karnitinu a neurotransmiterů. Většina rostlin a zvířat syntetizuje kyselinu askorbovou pro vlastní potřebu. Lidé však tento vitamín syntetizovat nedokáží.

Z tohoto důvodu musíme zajistit, aby naše strava byla bohatá na vitamín C. Naštěstí v naší lokalitě máme snadno dostupné ovoce a zeleninu, která obsahuje dostatek vitamínu C. Doporučená hodnota příjmu vitamínu C je 75 – 90 mg, avšak nedávné studie naznačují, že pro dosažení co nejlepších zdravotních výhod z vitamínu C je třeba konzumovat 500 mg denně, což je důvodem pro zvýšení příjmu vitamínu C například z doplňků stravy.

Super zdroje s vysokým obsahem vitamínu C

• sladké brambory
• citrusové plody
• vařená brokolice
• červené zelí
• zelené papriky
• červené papriky
• kiwi
• rajčatový džus
• špenát
• chřestSedm hlavních zdravotních výhod vitamínu CVitamín C je silný antioxidant

Antioxidanty působí na ochranu buněk a omezují poškození způsobené volnými radikály. Vitamín C, vitamín E a beta karoten tedy mohou pomoci udržet tělo mladší a chránit ho před vážnými život ohrožujícími podmínkami.

Studie ukazují, že konzumace více vitamínu C může zvýšit hladinu antioxidantů v krvi až o 30%. To pomáhá přirozené obraně těla bojovat se záněty.

Ve vztahu ke cvičení – kde je organismus vystaven zvýšenému působení volných radikálům, díky intenzivní povaze cvičení, je oxidační stres vyvolaný cvičením nejvyšší u lidí s nižší hladinou vitamínu C. Můžeme tedy usoudit, že pokud v současné době trénujete a intenzivně cvičíte, měli byste doplnit vitamin C, abyste předešli škodlivým účinkům volných radikálů.
 

Pravidelná konzumace vitamínu C může zvýšit hladinu antioxidantů v krvi.

Vitamín C snižuje krevní tlak

Vitamín C pomáhá odstraňovat z těla nadbytek sodíku a vody, což pomáhá uvolňovat stěny krevních cév.

Snížení vysokého krevního tlaku způsobí, že se s velkou pravděpodobností vyhnete cévní mozkové příhodě a zlepšíte si srdečně-cévní zdraví, což je dnes tak důležité, protože mnoho lidí trpí kardiovaskulárními chorobami.Vitamín C posiluje váš imunitní systém

Už jsme slyšeli o tom, jak vitamín C předchází léčitelným nemocem, jako jsou kurděje, a jak bojuje proti celé řadě nemocí spojených s imunitním systémem. Výborným příkladem je zjištění, že tento vitamín je velice účinný proti chřipce a nachlazení.

Studie ukazují, že vitamin C je nezbytný pro stimulaci imunitního systému. Zvyšuje sílu a obranyschopnost organismu. Vzhledem ke své úloze při snižování zánětu, jde v zásadě o zlepšení imunity a celkového zdraví.

A konečně, vitamín C snižuje závažnost alergických reakcí a pomáhá v boji proti infekcím. Pokud chcete zůstat zdraví, mělo by být prioritou přidání více vitamínu C do vaší stravy.Vitamín C zvyšuje absorpci železa

Bylo publikováno, že vitamín C, zvyšuje biologickou dostupnost železa ze základních obilovin a luštěnin. Víme, že hlavní úlohou železa je zvyšovat schopnost těla přenášet kyslík krví a jeho nedostatek může vést k anémii. Proto je vitamín C pro tento proces velmi prospěšný.
 

Vitamín C vám navždy zajistí přirozenou krásu.


Vitamín C pomáhá udržovat zdravou pokožku a vlasy

Pokud chcete čistší pleť a silnější vlasy, vitamín C hraje velmi důležitou roli. Vitamín C pomáhá budovat proteinový kolagen a ve spojení s výše uvedenou absorpcí železa budete mít  zdravější pokožku a vlasy.

Konzumace potravin bohatých na kolagen nebo doplňky stravy s kolagenem vám v kombinaci s vitamínem C navždy zajistí přirozenou krásu.


Vitamin C pomáhá při hubnutí

Každý chce buď zhubnout, budovat svaly nebo udržovat svou postavu v dobré formě. Kromě vyvážené stravy a tréninkového režimu byste se měli snažit zvýšit příjem sladkých brambor a citrusových plodů.

Studie prokázaly, že stav vitamínu C nepřímo souvisí s tělesnou konstitucí. Jedinci s odpovídajícím stavem vitamínu C oxidují o 30% více tuku během mírného cvičení, než lidé s nízkým profilem vitamínu C. Z toho vyplývá, že jedinci, kteří konzumují méně vitamínu C hůře ztrácejí tukové zásoby. Stručně řečeno, z tréninku zaměřeného na spalování tuků získáte maximum, pokud jsou vaše hladiny vitamínu C vysoké.Studie prokázaly, že stav vitamínu C nepřímo souvisí s tělesnou konstitucí.

Vitamin C je vhodný pro fyzické i duševní zdraví

Všestranně je vitamín C nezbytným mikronutrientem. Kromě toho, jak zlepšuje schopnost léčit rány a omezuje zánět uvnitř i vně vašeho těla, a také vám dává skvělý vzhled, je také okrajově vnímán jako vitamín, který vám dodává více energie a zvyšuje vaše duševní zdraví.

Ačkoli je to těžké prokázat, ale u lidí s vyšší hladinou vitamínu C bylo pozorováno,  že méně trpí depresí a únavou. Ať už je to vlivem všech uvedených výhod, nebo to má skutečně přímou souvislost, měli byste zvýšit konzumaci potravin bohatých na vitamín C. Uvidíte sami, nebudete zklamáni!Příznaky nedostatku vitamínu C

Pokud nemáte dostatek vitamínu C, můžete trpět následujícími příznaky:
• Zánět dásní
• Pomalé hojení ran
• Suché a rozštěpené vlasy
• Drsná a suchá kůže
• Slabý imunitní systém
• Oteklé a bolestivé klouby

 

Nově jsme přidali vitamín C do všech 

gramáží EL-ELÁSTICA.  Nyní je tento produkt

ještě silnější, než když kdy dřív ->>

 

 

Celý článek

Pivo pro zdraví, ne pro hezkou postavu!

Některé studie ukazují, že pivo konzumované s mírou může být prospěšné pro naše zdraví. Zde je šest důvodů proč tomu tak je.

1. Pivo může chránit srdce

Studie naznačují, že * mírné pití piva může způsobit nižší riziko srdečních chorob. Studie hodnotící relativní přínosy vína, versus pivo, versus lihoviny ve skutečnosti naznačují, že mírná konzumace jakéhokoli alkoholického nápoje je spojena s nižším výskytem kardiovaskulárních chorob. Zdroj: New England Journal of Medicine

 

2. Pití piva může předcházet ledvinovým kamenům

Pití piva může pomoci snížit riziko vzniku ledvinových kamenů. Podle nedávné studie muži a ženy, kteří uvedli, že pili * mírné množství piva, snížili riziko vzniku kamene o 41 procent. Piva, která jsou výrazně chmelená obsahují bohaté množství fytochemikálií podporující zdraví ledvin. Zdroj: Clinica l Journal of American Society of Nephrology

 

3. Pivo může snížit špatný cholesterol

Rozpustná vláknina v pivu může pomoci snížit hladinu LDL nebo-li „špatného“ cholesterolu . Zvýšení příjmu rozpustné vlákniny má řadu zdravotních výhod, včetně podpory zdravé hladiny krevního cukru a cholesterolu v krvi. Protože však alkohol narušuje schopnost těla absorbovat vitaminy a minerály, může také snížit schopnost těla spalovat uložený tuk. Zdroj: American Heart Association: Circulation

4. Pivo může posílit kosti

Díky vysokému obsahu křemíku může pivo pomoci budovat silnější kosti. Křemík v potravě v rozpustné formě kyseliny ortokřemičité (OSA) může být důležitý pro růst a vývoj kostí a pojivové tkáně. Může pomoci snížit riziko vzniku osteoporózy, onemocnění řídnutí kostí. Zdroj: Americký národní institut zdraví

 

5. Pivo může snižovat stres

Vědci zjistili, že dvě 0,5 l sklenice piva denně mohou snížit pracovní stres nebo úzkost. Rutinní obracení se na alkohol, které pomáhá vyrovnat se se stresem, však může způsobit více škody než užitku. Zatímco alkohol může pomoci s redukcí stresu v daném okamžiku, v dlouhodobém horizontu může přispět k pocitu deprese a úzkosti. Zdroj: American Journal of Psychiatry

 

6. Pivo může pomoci zlepšit paměť

Chmel má tajnou složku, která může pomoci zlepšit kognitivní funkci – Xanthohumol. Je to flavonoid, který pomáhá zpomalit proces degradace paměti. Chemická látka by mohla pomoci chránit mozkové buňky před oxidačním poškozením spojeným s demencí. (Důležitá poznámka: Dávka použitá ve studii byla mnohem vyšší, než by člověk mohl konzumovat pomocí piva. Výzkum je stále v raných fázích). Zdroj: Journal of Agriculture and Food Chemistry

 

* Mírné pití = jedna 0,5 l sklenice denně pro ženy a dvě 0,5 l sklenice denně pro muže

Co byste měli vědět
Výhody mírné konzumace alkoholu lékaři obecně neschválili ze strachu, že těžcí spotřebitelé mohou považovat jakoukoli zprávu za povolenou normu k nadměrnému pití. Promluvte si se svým lékařem o své osobní zdravotní historii a individuálních vzorcích spotřeby.

Silné pití je spojeno s cirhózou, fetálním alkoholovým syndromem, hypertenzí, malnutricí a pankreatitidou. Také zvyšuje riziko rakoviny.

 

Napište mi do komentářů, kolik piva vypijete za týden Vy?

 

Celý článek

Proč je na světě tolik zmatku ohledně výživy?

Jsou mléčné výrobky pro zdraví dobré nebo špatné? Je cholesterol zlý? Zabíjí nebo léčí červené maso? Je ketogenní dieta dar z nebes nebo zdravotní riziko? Může veganská, vegetariánská, pescatariánská nebo syrová strava prodloužit život bez onemocnění?

Výživa je bludiště. V tomto článku se ptáme proč tomu tak je. Výživa je zahalena do mnoha zmatků. Proč je tak těžké určit, zda je jídlo pro zdraví dobré nebo špatné?

V lékařské vědě je obtížné dokázat jakoukoli teorii. Věda o výživě se neliší, ale má jedinečné výzvy.

Nyní se podíváme na pár zákládních kamenů úrazu.

Navzdory mnoha problémům, kterým vědci ve výživě čelí, je zásadní věcí pochopit, které potraviny prospívají nebo poškozují zdraví.

Veřejnost se také stále více zajímá o nalezení způsobů, jak posílit zdraví prostřednictvím stravy. Obezita a cukrovka nyní vysoce převládají a oba dva zdravotní problémy mají nutriční rizikové faktory. To ještě více ovlivňuje obecný zájem o stravu.

Všechny oblasti vědeckého výzkumu čelí ve větší či menší míře následujícím problémům, ale protože výživa lidí je na prvním místě, zdá se, že problémy jsou umocněné.

 

Měnící se svět

 

Ačkoli jsou cesty výživy jakkoliv trnité a jen obtížně se jimi dá projít, v oblasti výzkumu došlo k podstatným vítězstvím. Vědci například zjistili, že vitamin C brání kurději , že se beriberi vyvíjí v důsledku nedostatku thiaminu a že nedostatek vitamínu D způsobuje křivici.

Ve všech těchto případech existuje souvislost mezi konkrétní sloučeninou a specifickým stavem. Obraz je však zřídka kdy tak jasný. To platí zejména při vyšetřování stavů, kterých se účastní více faktorů, jako je obezita, osteoporóza, cukrovka nebo srdeční onemocnění.

Časem se také změnily podmínky související s výživou: Nejčastějšími hrozbami pro zdraví bývaly nedostatky, zatímco v západních zemích je dnes hlavním problémem přejídání.

Porozumění úloze potravin ve zdraví a nemoci je zásadní a zasluhuje si pozornost. V této části se podíváme na některé z důvodů, proč se výzkum výživy jeví tak nerozhodný, obtížný a vyloženě matoucí.

 

„Perfektní“ nutriční studie

 

V ideálním světě by experiment pro pochopení zdravotního dopadu určité potravy například bobulí goji vypadal takto:

Vědci přijímají do studie 10 000 účastníků (mužů i žen, z celé řady národností a etnik) a ubytují je v laboratoři po dobu 10 let. Vědci krmí každou osobu přesně stejnou stravou po celou dobu svého pobytu, s jedním rozdílem: Polovina účastníků konzumuje bobule goji tajně v ovocném smoothie nápoji.

Alkohol a tabák jsou po celou dobu studie zakázány.

Účastníci musí také cvičit každý den po stejnou dobu; pokud někteří lidé cvičili více, mohli by se stát zdravějšími, bez ohledu na jejich příjem goji. To by data zkreslila.

Ani vědci, ani účastníci, by nevěděli, kdo dostává goji. Pokud by totiž účastníci věděli, že dostávali „superpotravinu“, mohli by mít prospěch z účinku placeba. Toto takzvané dvojí zaslepení je při provádění klinických hodnocení zásadní.

Během desetileté studie vědci intenzivně sledují zdraví účastníků. Provádějí pravidelné krevní testy a lékařské zobrazovací metody.

Astronomické náklady na tento typ studia jsou samozřejmě úplně prvním kamenem úrazu. Také etika a zdravý rozum říkají, že to není možné.

 

Místo dokonalosti

 

Výzkum ve výživě musí přinést určité ústupky, protože dokonalá studie je nedosažitelná. Takže v observačních studiích vědci v oblasti výživy hledají souvislosti mezi tím, co člověk konzumuje, a jejich současným nebo budoucím zdravotním stavem.

Observační studie mohou být neuvěřitelně užitečné. Pomocí této metody vědci dokázali, že tabák způsobuje rakovinu plic a že cvičení je pro nás dobré.

Tyto studie však zdaleka nejsou dokonalé.

Jedním z problémů observačních studií, kterým vědci musí čelit je spoléhání se na vlastní příjem potravy. Požádají účastníky, aby si zapisovali všechno, co jedli po stanovenou dobu, nebo si vzpomněli, co jedli v minulosti.

Lidské vzpomínky však zdaleka nejsou dokonalé. Někteří lidé by také mohli záměrně vynechat určité potraviny, jako na příklad návštěvu v cukrárně. Kromě toho účastníci vždy neznají přesnou velikost svých porcí.

Studie často kladou otázky o dlouhodobém dopadu nutriční složky na zdraví. Vědci však mají tendenci brát informace o stravě pouze v jednom nebo dvou časových bodech. Ve skutečnosti se ale lidská strava může v průběhu desetiletí podstatně změnit.

 

Ponoření do složitosti

 

Dalším morovým problémem se zdá být složitost. Někdy se studie zaměří na dopad pouze jedné konkrétní potraviny nebo směsi na zdravotní výsledek. To je o něco jednodušší.

Většinou se ale studie pokoušejí zjistit vliv konkrétního stravovacího systému. Například středomořská strava získala v posledních letech hodně pozornosti.

Potíž je v tom, že verze středomořské stravy jedné osoby se může velmi lišit od verze jiné osoby. Například jedna osoba může mít jednu malou sklenku červeného vína, 25 oliv a artyčok každý den, zatímco někdo jiný – kdo může být ve stejné experimentální skupině – nemusí pít víno a jíst olivy ani artyčoky.

Souvisejícím problémem je otázka nahrazení: Pokud například někdo nejí maso, pravděpodobně nahradí maso jinými zdroji bílkovin, jako jsou fazole nebo luštěniny. Takže při porovnání diet, které obsahují maso, s těmi, které ho neobsahují, nemusí být výsledek způsoben eliminací masa, ale může být způsoben přidáním jiných potravin.

Každý druh ovoce a zeleniny obsahuje velké množství živin a tyto živiny se mohou lišit v závislosti na tom, kde rostou, jak je lidé přepravují, skladují a jak je zpracovávají a vaří.

Existuje tolik proměnných, které je třeba vzít v úvahu, že i když studie najde statisticky významný výsledek, je obtížné určit, zda skutečně přišel z vyšetřované potraviny.

Lidé jsou samozřejmě stejně různorodí jako potraviny, které konzumují. Konzumace jednoho arašídu za den, může poskytnout jedné osobě prospěšné živiny, zatímco stejný arašíd může být pro člověka s alergií fatální.

Jedna studie z roku 2015 uvádí tentýž problém. Vědci nepřetržitě měřili hladinu glukózy v krvi 800 účastníků a zjistili vysokou variabilitu v reakci na stejná jídla. Autoři vysvětlují, že univerzální dietní doporučení mohou mít omezenou užitečnost.

 

Proměnné hrají vysokou hru

 

Pro vysvětlení tohoto problému může být užitečné popsat nálezy imaginární (ale ne zcela vymyšlené) studie: Lidé, kteří jedí velké množství špenátu, žijí déle než lidé, kteří nejedí žádný špenát.

Z tohoto výsledku by se dalo rychle dojít k závěru, že špenát prodlužuje život. Před nákupem špenátu se však vyplatí zvážit alternativy.

V tomto případě nemusí být prodloužená životnost způsobena pouze špenátem; někdo, kdo jí hodně špenátu, může také jíst hodně jiné zeleniny. Naopak, někdo, kdo nejí špenát, může jíst celkově méně zeleniny.

Také někdo, kdo pravidelně jí zeleninu, si pravděpodobně dopřeje další zdraví prospěšné věci, například cvičení.

Jsou to jen předpoklady, ale je zřejmé, že se zvýšenou konzumací špenátu jsou spojeny další faktory, které by mohly ovlivnit výsledky.

Ve většině studií se vědci pokoušejí tyto proměnné „ovládat“. Vždy však existuje riziko, že některý neměřený faktor významně změní zjištění.

Nepředvídatelné proměnné samozřejmě ovlivňují všechny oblasti lékařské vědy, ale protože strava a životní styl jsou tak důvěrně propleteny, představují zvláštní riziko ve výživovém výzkumu.

 

Jaké si z toho vzít ponaučení?

 

Výživa je minové pole zmatku. Stanovení toho, co je zdravé a co ne, může být tvrdým oříškem. Přestože si můžeme být docela jistí, že ovoce a zelenina jsou pro nás dobré, zatímco výrobky s vysokým obsahem tuku, solí, vysokým obsahem cukru jsou pro nás kontraproduktivní, nemusí tato pravidla platit pro všechny.

Takže co můžeme dělat? Testovat a zkoušet sami na sobě. Nespoléhat na vědce a články propagující každý rok jiná tvrzení.

 

 

Napište mi do komentářů, testujete sami na sobě, co je pro vás dobré? Nebo je vám výživa jedno?

 

Celý článek